Tips fra Acems eiendomsforvalter: Fiks de skeive dørene

Subber døren mot terskelen og er tung å dra igjen? Her er tipsene for å fikse det. 

Det er flere årsaker til en slik tilstand:

Rammen rundt døren har muligens blitt litt skeiv etter hvert.

Hengslene har blitt litt slitte slik at døra kommer ned mot terskelen.

Skruene i hengslene rett og slett har løsnet litt.

Så nå blir oppgaven din å stille en diagnose. Enklest er da å sjekke om det er mulig å stramme skruene på hengslene både i karmen og på selve døren. Begynn med det øverste hengselet. Hvis dette ikke hjelper er neste skritt muligens å løfte døra av hengslene, hvis den har slike «pinnehengsler», og å legge på en skive på hver pinne. Viktig at de har korrekt størrelse. Det finnes flere ulike størrelser på skivene, gamle dører har større skiver enn mer moderne. Ulike variante finnes i jernvarehandler. Noen dører har også et «lukket» hengsel hvor det ikke går an å løfte av døren. Så her kan du glemme dette med skiver.

Hvis ingen av disse metodene fungerer har du enda en mulighet. Det er å bruke et «hengseljern» også kallt «hengselretter» eller «hengselknekker». Dette er et verktøy du trer over hengselet og bøyer det forsiktig slik at dørbladet endrer posisjon i karmen.

Hengselknekkeren har to posisjoner, en for tynnere og en for tykkere hengsler. Hvis døren subber mot terskelen begynner du med det øverste hengslet og bender den øvre delen av hengselet mot døren slik at dørbladet hever seg i underkant.

Deretter kan du bende litt på den nederste delen av hengselet, inn mot karmen og dørbladet hever seg litt til. Du kan også bende på det nederste hengselet på samme måten, men da bender du motsatt vei. Øverste del av hengselet bendes mot karmen og nederste del mot døren slik at dørbladet hever seg litt. Juster forsiktig og bare bend litt av gangen til døren løper fritt.

Denne metoden kan også brukes på enkelte typer sidehengslede vinduer hvis disse subber. Hengselknekkeren får du kjøpt i de fleste byggevarehandler og koster rundt en hundrelapp.

Ikke glem noen dråper olje på hengslene når du fø

Ok