Fra Acems eiendomsforvalter: Gode råd for varmepumpe

Høst av erfaringen fra Acems kurssenter Lundsholm: Nyttige råd når du skal kutte strømbruken.

Med dagens strømpriser drukner vi i ideer, råd og tilbud mht hvordan vi skal spare strøm. I dette innlegget skal vi imidlertid kun holde oss til dette med varmepumper. Vi har mye god erfaring med varmepumper på Lundsholm som gir god besparelse og jeg har nylig montert i eget hjem. Du kan hente varme fra jord, fjell og luft. Jeg tar kun for meg de som gir varme fra luften, luft til luft varmepumper. Det er denne typen varmepumper det selges mest av og de har overkommelige priser. De kan monteres i mange typer boliger og koster fra kr 15000 til ca 40000 ferdig montert, avhengig av merke og størrelse på boligen.

Luftvarmepumpen har en ute del og en inne del. Prinsippet er at du henter inn uteluften i en maskin som virker litt etter samme prinsipp som et kjøleskap og sender den ut igjen noen grader kaldere. Slik henter du energi fra luften og sender den inn i stua til innedelen som blåser den bekvemt ut rundt deg. Varmepumpene har virkning helt ned til minus 25 grader. Ved en utetemperatur på rundt 0 grader sparer du ca 75% av fyringsutgiftene på denne måten. Effekten synker noe med synkende temperatur. De fleste moderne luft til luft varmepumper kan også kjøle boligen din om sommeren.

Besparelsen på en luftvarmepumpe kan være ca kr 4000 pr år og koster da f.eks varmepumpen 24000 har du tjent den inn på 6 år. Deretter er besparelsen ren netto.

Jeg vil sette opp følgende råd mht installasjon av varmepumper:

  • Bruk en erfaren installatør. La deg ikke friste av lave priser og billige merker.
  • Tenk på hvor du installerer både inne og utedelen slik at den passer inn og ikke dominerer inne. Noen moderne varmepumper har en gulvmodell som sender luft både langs gulvet og opp i rommet, dvs gir god luftspredning. Den ser rett og slett ut som en litt forvokst panelovn og dominerer ikke. Sørg også får en modell hvor du enkelt kan regulere hastigheten på viften på inne delen. Jeg mediterer bekvemt med min nyinstallerte pumpe og hører ikke viften overhodet når jeg stiller inn riktig samtidig som den fortsatt gir varme.
  • Sjekk også at du kan utføre noe vedlikehold selv slik som enkel rensing av luftfilter på innedelen som bør gjøres en gang i måneden i bruksperioden.
  • Mange av de moderne varmepumpene har mulighet for wifibetjening via mobiltelefon. Det kan være aktuelt hvis du er bortreist over litt lengere perioder og ønsker litt lavere temperatur i denne perioden. Så kan du starte oppvarmingen f. eks et døgn før du kommer hjem fra telefonen.
  • Luft til luft varmepumper er såpass rimelige i drift at det ikke er noe poeng med å senke temperatur om natten.
  • Bygg gjerne et lite tak over utedelen som beskytter litt mot regn og snø.
Ok