Tungt fagblad mener: Tidsskriftet Dyade stadig på høyden

Faglitteraturbransjens tidsskrift Prosa anmelder Dyades 2020-årgang. Her er dommen.

«Kanskje er det noen veldig gode tidsskrift blant de små og mindre kjente?» spør Prosa når de innleder sin gjennomgang av norske tidsskrifter. Deres omtale av 2020-årgangen bekrefter at Dyade fortjener å bli Årets tidsskrift.

Nr. 1 av årets 4 temanummer handler om skam. «Det synes jeg er et vidunderlig godt valg av tema», skriver Prosa. «Ja, jeg synes det er deilig å komme et sted hvor man snakker naturlig og uanstrengt om ting som hemmer og skremmer og som følgelig er med på å skape ufrihet både for en selv og andre.»

Nr. 2 er om Beatles på meditasjonsretrett i India i 1968. «Dyade kan bringe intervju med og unike fotografier fra en nordmann som også var der. … I store deler av nummeret fabuleres det omkring meditasjonens mulige innvirkning på Beatles’ musikkproduksjon, og det skrives i ulike sjangre. Det er ofte interessant.»

Nr. 3 er «Hvem blir vi når vi blir syke?». «Tekstene i dette nummeret er korte og fortettede, og det gjør dem både spennende og bevegende, også fordi de benytter seg av litterære virkemidler, særlig retoriske spørsmål. Leseren blir dratt inn i forfatternes store spørsmål; hvorfor skjedde dette meg? – og det er til dels ufiltrerte refleksjoner vi får, der ordene har et levd opphav.»

Nr. 4 handler om «Korona – slutten på den lange freden». «Det skal noe til å skape en tekst om korona som sier noe nytt eller som har et originalt perspektiv», men Prosa mener Dyade lykkes.

Prosa konkluderer: «På en måte viser Dyade 2020 hele spekteret angående oss i verden: Det tar for seg sjelen og legemet (skam og sykdom). Med Beatles ser vi nærmere på ett enkelt fenomen i verden, mens årets siste nummer runder av med å bringe inn hele verden og universet med. Et lite virus oppstår og sprer seg, og snart har det fått konsekvenser i bortimot hvert eneste hjem verden over.»

«Alle kan ikke synge og spille som Beatles, men en tone kan man jo slå an likevel. Personlige tekster gjør det, og tekster som gjør bruk av litterære virkemidler og som går mer indirekte til verks. Alt dette finner vi ... i Dyade, og det er med på å gjøre tidsskriftet til et jeg absolutt kan anbefale. Det er lett å bla i, har en enkel layout med mange fine bilder, og det er et underliggende alvor i tekstene, som er skrevet av folk som har brukt tid på å reflektere.»

Vi er stolte av omtalen, som vi i all beskjedenhet finner treffende. Én ting nevner ikke Prosa: Siden starten i 1969 har alle redaktører, skribenter og formgivere arbeidet vederlagsfritt.

  • Halvor Eifring

    Meditasjonslærer i Acem. Professor i kinesisk ved Universitet i Oslo.

    Halvor Eifring
Ok