Nytt nummer av tidsskriftet Dyade: Forsoningens dans

- Er du i tyveårene, vil dette nummeret av Dyade kunne hjelpe deg til bedre valg av yrke, utdannelse og partner, sier redaktør Eirik Jensen.

Siste nummer av Acems kulturtidsskrift Dyade er nettopp kommet ut. Temaet nummeret tar for seg er aldring som eksistensiell utfordring. Nummeret inneholder en rekke artikler med forfatterne tilbyr personlige refleksjoner om egen aldring, og hvordan det gjør det nødvendig å reorientere seg i tilværelsen - fra aktivt yrkesliv og familieliv til pensjonisttilværelse, og etterhvert de tapene som livsfasen medfører.

Så hvorfor i alle verden skulle en 24-åring lese et nummer om slike temaer? Det ligger da ikke akkurat midt i en 24-årings interessefelt?

- Nei, ler Eirik. -Sikkert ikke. Men kanskje det burde være det. Også 24-åringer kan ha nytte av å løfte blikket. Heller ikke hennes liv kommer til å vare i det uendelige, og arte seg som en uavbrudt oppoverstigning mot nye høyder og mål. Å ta inn noen av disse perspektivene kan gi en mer genuin og realistisk innramming av hva et liv er, og minne det om at heller ikke du som er ung, har uendelig med tid.

- Du kan være sikker på at den personen du overveier å flytte sammen med ikke er den samme om 20, 30 eller 40 år, smiler Eirik. - Det å ha et blikk for ikke bare det nære, men også det som ligger litt lenger frem i tid kan være fornuftig i valg av partner.

- Ingen har fasit på hvordan de ulike aldersfasene best kan leves. Men på samme måten som det å lese en roman fra Afrika eller middelalderen kan lære deg noe om ditt eget liv, kan det å lese opplevelser fra de livsfasene som ligger foran deg, gjøre deg både mer empatisk og større i stand til å navigere i din egen hverdag.

Meditasjonen sentral

Dette nummeret av Dyade belyser på ulike måter betydningen av meditasjon i et lengre livsperspektiv.

- Motivasjonen for å meditere er ulik i de forskjellige livsfasene En 24-åring kan ha behov for å bearbeide eksamensangst og konsentrasjonsproblemer, stress, sosial angst og å forbedre relasjonene sine. De behovene er også til stede når du modnes. Men jo eldre man blir, jo mer betyr også de dypere eksistensielle dimensjonene i meditasjonen for din motivasjon, hevder Eirik.

Han lærte selv Acem-meditasjon da han var nitten år gammel.

- Jeg er veldig glad for dette valget. På en eller annen måte ante jeg at meditasjonen kunne være til hjelp i mitt liv. Den ble et viktig verktøy til å forstå ting som jeg hadde en tendens til å krongle til, og til å åpne sider av meg selv jeg hadde mindre kontakt med enn jeg ønsket - og som dermed også ga mindre kontakt med andre.

- Meditasjonen ga ikke gi svar, men har hele tiden vært et verktøy til å søke. Det har vært interessant, og egentlig blitt mer og mer interessant med årene.

Fremtidsøvelse

- Mange har gjort øvelsen der du skal se 10, 20 eller 30 år frem i tid og tenke hvordan livet ser ut for deg da. Den øvelsen kan du ta et hakk til: Tenk deg frem til det punktet i ditt liv, og så snur du deg og ser tilbake: Hva tenker du om ditt liv frem til nå? Hva har du fått gjort, og hva har du ikke fått gjort? Hva er du fornøyd med og hva angrer du på?

- For oss som er eldre, er det ikke bare en øvelse, men noe vi faktisk gjør. Vi må forsone oss med det faktum at det er få forunt å forlate jorden på topp. Magnus Carlsen skal trekke seg på topp som sjakkspiller - mens han ennå er verdensmester. Men han har jo lyst til å leve et liv videre.

Knytteneve eller dans

- Alle de tapene som aldring medfører, og som livet vil tvinge deg til å erfare, de må du i et meditativt perspektiv forholde deg til og forsone deg med. Nobelprisvinner i litteratur Isaac Singer snakker om folk som er rasende på gud. De knytter neven, ser opp og forbanner ham for å være så ubarmhjertig. Det er lett å forstå. Men det hjelper ikke.

- Dette Dyade er en invitasjon til å arbeide seg frem til en annen livsholdning. Og det kaller jeg et sjelsarbeid. Det er ikke noe du kan finne svar på hverken i bøker eller på youtube. Men gjennom meditasjonen og kanskje i refleksjon sammen med andre, i nærende samtaler.

- For våre yngre lesere, er det en invitasjon til å løfte blikket, sette empati-evnen på spenn, og få innspill til en litt annerledes innramming av livsprosjektet sitt.

På Dyades nettsider kan du lese utvalgte artikler fra nummeret

  • Eirik Jensen

    Eirik Jensen er kurslærer i Acem, magister i filosofi og arbeidet som advokat i et større forretningsadvokatfirma til han pensjonerte seg i 2018.
    Han er medredaktør i Acems kulturtidsskrift Dyade