Nytt kurs om meditasjonsvaner: - Nyttig for mange

Ønsker du å meditere mer regelmessig, men får det ikke til?  Her er kurset for deg. 

Du har kanskje opplevd det:  

Meditasjonen gir avspenning og overskudd, og du har lyst til å fortsette. Men du får liksom aldri meditert. Alltid kommer det noe veien. Du må lese til eksamen, trene, være sosial eller kjøre barn. Plutselig har det gått én uke siden sist. Og plutselig har meditasjonen falt helt ut.

- Det er helt vanlig, forteller Eva Skaar. Hun er meditasjonslærer i Acem og har vært med på å utvikle Acems nye kurs, kalt Gode meditasjonsvaner. Hun har selv meditert i førti år og hatt tallrike kurs i Acem-meditasjon i Norge og i utlandet. 

Psykologisk motstand 

- Noen ganger er det rett og slett praktiske grunner til at man ikke får meditert. Det går bare ikke. Men andre ganger, ja, ofte, kan det dreie seg om psykologisk motstand. Vi har jo alle ulike sider i oss, som kan dra i forskjellige retninger. Vi kan ønske endring, men samtidig undergrave at det skjer. Dermed kan vi også ønske å meditere, kanskje til og med lengte etter roen meditasjonen kan gi, likevel effektivt sørge for at vi ikke setter oss ned og faktisk mediterer. 

- Acem-meditasjon aktualiserer disse motkreftene. Alle som lærer teknikken, vil før eller senere kjenne på motstand. Det hører med til prosessen. Men det er ikke alltid så lett å se selv hvilke krefter som drar i en. De kan være helt eller delvis ubevisste.  

Her finner du Acems fortsettelseskurs

Kartlegging av motivasjon  

Det nye kurset består av fem møter. De to første setter søkelys på det praktiske og egen motivasjon for å meditere. Du får kartlagt hva du ønsker med meditasjonen og hva som er realistisk å gjennomføre med den hverdagen du har. 

Hva er dine utfordringer? Når har du tid til å meditere? Er det på samme tidspunkt hver dag eller må du være fleksibel? Hva er kortsiktige og langsiktige mål?  

- Det kan være mye å hente på å tenke gjennom situasjonen og å diskutere den med de andre deltakerne, forteller Eva. Det å høre andres erfaringer gir dessuten utvidet perspektiv på egne valg og prioriteringer. 

Sammenheng mellom det praktiske og psykologiske 

Det tredje møtet er en langmeditasjon. Det gir dermed god avspenning og åpner opp sinnet for dypere bearbeidelse og nye perspektiver. 

De to siste møtene adresserer de psykologiske motkreftene som meditasjonen kan aktualisere. 

Hvorfor blir det noen ganger motstandsfylt å meditere? Hva kan ligge under, dersom du stadig hopper over en økt?

- Rundt de praktiske forholdene ligger det en mulighet til å lære noe nytt om seg selv, forteller Eva. Det at meditasjonsvanen glipper, kan skyldes at meditasjonen har begynt å virke og at du er i ferd med å nærme deg uerkjente sider av deg selv. Dermed kan det være mye å hente i å utforske temaene. 

Godt mottatt blant testdeltakere i Berlin

Gode meditasjonsvaner kjøres for første gang i Norge vår 2023, men er allerede prøvd ut blant Acem-mediterende i Berlin. 

Her slo kurset godt an, faktisk nesten overraskende godt, forteller kurslærer Stig Skogseth, som ledet kurset.  

Her finner du de kommende meditasjonsvaner-kursene

- Flere av deltakerne opplevde få en ny forståelse av dette med motstand. De begynte fordi de syntes de ikke fikk like god avspenning av meditasjonen som tidligere. Det gjorde at de mediterte mer uregelmessig. Gjennom kurset skjønte de at opplevelsen uttrykte en holdning til utvikling og endring i livet generelt, som de kunne jobbe med. Det ga boost til motivasjonen. 

-Deltakerne trakk også fram at kurset er fleksibelt med tanke på gjennomføring. Vi hadde kombinasjon av fysiske og digitale møter. Da gikk det ikke så mye tid bort i reise, samtidig som deltakerne likevel fikk mye inn i meditasjonshverdagen. 

Mye erfaring

Selv om Eva har hatt hovedansvaret for utviklingen av kurset, er det mange som har vært med på å forme kurset. 

Flere kurslærere har bidratt, både med dette kurset og med en proto-versjon som ble prøvd ut for noen år siden.  

Viktigst er likevel alle historiene som kommer fra mennesker som har lært Acem-meditasjon.  

- I årenes løp har vi jo snakket med veldig mange folk og hørt om deres utfordringer og målsetninger. Ikke alle ønsker å meditere hver dag. Men mange har lyst til å meditere noe mer, eller i mer faste rammer. Arbeidet med kurset har vært en kreativ og åpen prosess, for å svare ut det folk trenger for å komme videre i prosessen. 

- Vi håper og tror resultatet kan være til hjelp for alle som ønsker å reflektere over egen meditasjon. 

Ok