Nytt Dyade: Frivillighetens kår

Hva kan gå galt når staten tar kontroll over frivilligheten i Norge? Les artiklene og se webinaret her.

Dyade-redaktør Eirik Jensen inviterer til et kritisk blikk på hvordan frivillig arbeid blir behandlet i det norske samfunnet i dag.

Les Dyade om frivillighet gratis på nett 

Realiteten er at frivilligheten er under press – fra myndigheter, fra byråkratisering, og fra markedet. Den ekte frivilligheten, som ikke på en eller annen måte er avhengig av det offentlige, eller av markedet, er kanskje i ferd med å forsvinne.

Og med dét kanskje også noe av limet som holder oss sammen i fellesskap. Dette Dyade setter søkelys på disse og andre trekk ved frivilligheten i Norge – på noen av de barskere realitetene bak festtalene og de fagre ordene.

Se Acem Forum om Frivillighetens kår

(Spol frem til ca 5 minutters-merket)

Ok