Nye frivillige i Acem: Personlig utvikling og meningsfullt arbeid

Finn ut hva som motiverte dem til å engasjere seg.

Nye frivillige i Acem 2023: Jacob Lindh, Daniel Martens, Emil Aarseth og Andreas Hetland

Emil og Daniel - moderatorer

- Det er motiverende når folk som kommer på kurs forteller om godt utbytte av meditasjon, sier Emil Aarseth.

Sammen med Daniel Martens har han nettopp fullført moderatorutdannelsen i Acem. Treningen går over et år og består av to helger med intensiv opplæring og rollespill, i tillegg har de hospitert på grunnkurs og videregående kurs, flankert av en erfaren kurslærer.

- Jeg valgte å begynne på utdannelsen både for å få en dypere forståelse av min egen meditasjonsprosess, og for å gi noe tilbake til Acem etter å ha hatt glede av meditasjon i mange år, forteller Daniel.

Bedre grep om rollen

Både Daniel og Emil opplevde at utdannelsen var en måte å utfordre seg selv på, og å få et bedre grep om rollen som formidler.

Etter endt utdannelse har de to rikelig anledning til å engasjere seg i områder av Acems arbeid som opptar dem. For Emils del, blir det å bidra til Acem Ung. Med fartstid fra Acems studentkollektiv nær Blindern i Oslo, ser han viktigheten av å sørge for at studenter og yngre kan benytte seg av den grundige forståelsen av meditasjon Acem representerer. Der bodde han mens han fullførte arkitektutdannelsen og fikk sin første jobb.

Daniel har lang fartstid innenfor bygg og eiendom, og håper å kunne bidra til ivaretagelsen av Acems kurslokaler og retrettsentre.

Økt kobling mot meditasjonen

Begge bruker Acems retretter aktivt for å komme dypere i egen medtasjonsprosess. Kommunikasjonskurs og veiledningsgrupper har også vært viktige bidrag. Og nå blir også rollen som moderator en del av det som øker koblingen til meditasjonen.

- Det blir spennende med grunnkursene det kommende semesteret, sier Emil. -- Ikke minst det å prøve ut den nye kunnskapen om gruppedynamikk og meditasjonspsykologi.

Andreas og Jakob - kurslærerkanditater

- Jeg har vært moderator i ganske lang tid, og nå føles det som riktig tidspunkt å ta det neste steget, svarer Jakob Lind på spørsmålet om hvorfor han nå valgte å ta den ettårige kurslærerutdannelsen i Acem.

Utdannelsen er neste steg etter moderatortreningen og går dypere både i det meditasjonsfaglige, i den praktiske driften av organisasjonen og i utviklingen av din rolle som formidler av meditasjon.

I tillegg til treningshelger og hospitering, har Jakob og hans samkulling på utdannelsen Andreas Hetland levert to superviserte skriftlige oppgaver. Én innenfor meditasjonspedagogikk, og én der de drøftet tema i samtiden sett opp mot Acems arbeid med formidling av meditasjon.

Hovedfunksjonen i Acem

Sammen har de nå kvalifisert seg til det man kan kalle den frivillige hovedfunksjonen i Acem. En kurslærer skal kunne gjennomføre grunnkurs og andre undervisningsopplegg, og bidra til driften av organisasjonen der det er behov for det. Rikelig anledning både til å bruke fagkunnskap og egen interesse i å utvikle neste generasjons Acem.

- For meg blir det viktig å bidra til at unge dansker oppdager Acem-meditasjon og melder seg på kurs, sier Andreas.

Kort vei til resultat

Han er bosatt i København og arbeider til daglig innenfor finans. I Acem Danmark er det rikelig anledning til å bli involvert i alle sider av det å drive en meditasjonsorganisasjon. -- Vi er et lite miljø der det er kort vei fra innsats til resultat, forteller Andreas.

Jakob har tung erfaring fra IT-utvkling, en kunnskap som kommer godt med i en internasjonal meditasjonsorganisasjon.

-Foruten å undervise på kurs, har jeg lyst til å bidra mer med IT i Acem, forteller Jakob. -- Jeg tror at ved å ta i bruk moderne verktøy og oppdatere våre IT-systemer, kan vi jobbe mer effektivt internt i organisasjonen. Dessuten er jeg overbevist om nettsider og apper er den beste måten å nå ut til nye mediterende på. Det er er på disse plattformene vi møter neste generasjon mediterende.

Ok