Mye lettere å være med

Acem Norges ledelse, Halvor Eifring, Eva Skaar og Petter Halvorsen, ønsker velkommen til et digitalt Acem.

12. mars 2020 forkynner Norges statsminister at alle kulturaktiviteter er forbudt fra klokken 18. Da starter en viktig oppdagerferd i det digitale for Acem. En rekke online-aktiviteter kommer raskt i gang. Resultatet overgår all forventning. Vi når frem til mennesker vi ellers ikke hadde klart å nå, fordi de bor på steder der Acem sjelden eller aldri har aktiviteter – fra Australia til Hitra.

Selv storbyer som London, der Acem lenge har hatt et omfattende tilbud, har sett forbausende stor økning i oppslutningen etter at aktivitetene ble digitalisert, fordi deltagerne da slipper å bruke opptil tre timer for å komme seg til Acem-lokalene i Shoreditch og hjem igjen. Konklusjonen er klar: Et digitalt aktivitetstilbud vil bestå også etter at korona-krisen er over.

Noen arrangementer er åpne for hele Norge, noen for hele Skandinavia og atter andre – på engelsk – for hele verden.

Uavhengig av korona har Acem også hatt forsøk med digitale grunnkurs i meditasjon i flere land og verdensdeler. Så langt er resultatene lovende, selv om mye gjenstår før vi kan si at dette blir et allment tilgjengelig tilbud.

Med de lettelser i korona-restriksjonene som er i ferd med å komme, har Acem fra mai av igjen kunnet sette i gang fysiske grunnkurs både i Oslo og Kristiansand – med begrenset antall deltagere og krav om en meters avstand mellom alle. Andre byer følger opp til høsten.

May you live in interesting times!
Ingen kan klage over at vi ikke lever i interessante tider. Korona-krisen kan få voldsomme konsekvenser både for dem som rammes av sykdommen, og for alle oss andre som blir berørt av de store økonomiske, politiske og kulturelle endringene som kommer i pandemiens kjølvann. Det vil ta lang tid før vi kjenner fasiten.

Men de omveltningene vi nå er vitne til, stimulerer også kreativitet. Acems digitale nærvær ville aldri utviklet seg så raskt om det ikke hadde vært for det ytre påtrykk krisen har brakt.

Man kan alltid diskutere om digitale aktiviteter er like gode som fysiske møter. Men for dem som deltar fra Australia, Hitra, Hommelvik eller Hamar, betyr den diskusjonen lite, ettersom det er svært begrenset hvilke fysiske møter de har anledning til å delta på i hverdagen. Heretter vil Acem utvilsomt bestå av en blanding av det digitale og det fysiske. Velkommen til å delta!

 
Hilsen fra Acem Norges ledelse

Halvor Eifring, Eva Skaar og Petter Halvorsen

Her er oversikten over Acems digitale kurstilbud