Kan du ikke komme til Acem, så kan Acem komme til deg

Acem tilbyr nå i begrenset omfang online begynnerkurs i Acem-meditasjon. Du kan lære metoden over internett fra der du bor.

Det eneste som skal til er en internett-tilkoblet PC med video-kamera, headset og mikrofon.  Dette er en god mulighet for dem som bor langt fra et Acem-senter eller har lang pendleravstand for å komme dit.

Dialog via dataskjerm

På et onlinekurs står du i direkte toveis dialog med kurslæreren og opptil 5 andre kursdeltakere.  Forskjellen er at man ikke sitter i samme rom, men snakker sammen via dataskjermen. Du ser deg selv og de andre i videoruter på skjermen.  Litt uvant i begynnelsen, men det gir seg raskt.  Og etterhvert gir det en god følelse å kunne bli kjent og snakke sammen fra f.eks. Flekkefjord, Hamar, Alta, Volda og Oslo.  Eller fra Stuttgart, Rotterdam, Gävle, Reykjavik og Oslo.

Enkel pustemeditasjon

Kurset går over 5 uker med et møte i uken.  På første møte lærer deltakerne enkeltvis en pustemeditasjon som er en enkel teknikk å begynne med.  Det gir en god inngang til å erfare og forstå det som særpreger Acems undervisning i meditasjon til forskjell fra andre.  Vi underviser i ledighetsmeditasjon (non-directive meditation) hvor uanstrengt gjentakelse av et meditasjonsobjekt åpner for å la tanker og inntrykk komme og gå som de vil, bearbeide spenninger og utløse en avspenningsrespons.

Instruksjon i Acem-meditasjon

På andre møte får deltakerne – også enkeltvis - den første instruksjon i Acem-meditasjon.  Her erstattes pusten som meditasjonsobjekt med en meditasjonslyd.  Den gjentas med den samme uanstrengte holdningen som man lærte i forhold til pust uken forut, og gir en dypere og sterkere virkning.

På tredje, fjerde og femte møte kommer deltakerne sammen.  Man mediterer 30 minutter felles på hvert møte, deler sine erfaringer med hverandre og med kurslæreren, blir kjent med Acems meditasjonspsykologi, hva forskningen forteller om prosessene meditasjon setter i gang og får en oversikt over hvordan man gjennom Acem kan arbeide videre med egen utvikling. 

Gode erfaringer 

De som har gått begynnerkurs online i vår, har vært godt fornøyd.  Særlig fordi det nå er blitt mulig å lære teknikken uansett hvor du for tiden oppholder deg i verden.  I tillegg gir det å møte andre mediterende og kurslærer på skjermen en langt nærmere kontakt enn man i starten venter seg.

Er du interessert – for egen del eller som et tips å gi til venner?  Da er denne lenken veien å gå for å melde deg på venteliste for neste begynnerkurs – online eller i et Acem-senter.

Av Rolf Brandrud

Ok