Fra Acems ledelse: Lukk øynene og skap en bedre verden

Finn ut hvorfor dette ikke er en vits fra Acems ledelse.

Acems ledelse 2023 - Halvor Eifring, Eva Skaar og Petter Halvorsen

Det kan høres ut som en vits. For la gå at to daglige meditasjonshalvtimer gjør hver enkelt av oss mindre stresset og mer opplagt. Men hvordan skulle det å gjenta en metodelyd kunne gjøre noe for den omverdenen vi midlertidig lukker øynene for?

Det finnes mange svar på spørsmålet. Felles for svarene er at de også sier noe om hvorfor mange av oss ikke bare mediterer daglig, men bruker mye av vår fritid på å arbeide frivillig for Acem.

Empati

Det enkleste svaret er at når vi blir mindre stresset og mer opplagt, blir vi også mer til stede for dem rundt oss – barn og familie, venner og kolleger. Få ting virker så negativt inn på evnen til empati som stress og slitenhet.

Meditasjon gjør det ikke bare mulig å yte mer på jobb, men også å legge fra oss jobben når vi kommer hjem. Det oppleves meningsfullt å arbeide for at flere skal få denne muligheten.

Bedre bruk av livets gave

Men det er mer. Over tid gir regelmessig meditasjon anledning til å rokke ved det som i utgangspunktet var fastlåste og uheldige mønstre – steder i livet der vi sitter fast. Det gjør at vi kan bruke våre evner bedre, til glede både for oss selv og andre.

For noen av oss innebærer det at vi skaper en karriere vi ellers hadde holdt oss på avstand fra, for andre at vi får familie eller andre former for nære relasjoner vi ellers hadde gått glipp av. Ingen av oss blir perfekte, men kanskje litt bedre enn utgangspunktet. Livet er en gave, og på denne måten bruker vi vår stund på jorden til å gi litt mer tilbake.

Stillhet som målestokk

Er det da noe mer? Ja, kanskje. Meditasjon kan også sette sinnet på sporet av en levende stillhet, en dimensjon ved tilværelsen som oppleves som grunnleggende, og som derfor gjør det lettere å se ting i perspektiv: Hva av det som skjer med oss, er vesentlig? Og hva er bare et lite vindpust som blåser forbi og blir borte?

Mediterende har ikke monopol på denne dimensjonen. For mange nordmenn er den del av vårt forhold til naturen: bekken som risler gjennom landskapet, den svale vinden som stryker oss over pannen, duskregnet som legger seg stille på marken, disen over myrene, de ruvende fjellene i det fjerne. Her kan mange av oss gjenkjenne at nærhet til naturen gjør det lettere å se livet i perspektiv, som om kraften i naturen gir oss en målestokk å betrakte tingene ut fra.

I meditasjonen er det vår indre natur som gir oss en slik målestokk. I en tid og en verden der man ofte hører at Gud er død, og ideologiene langt på vei har spilt fallitt, mens nye ideologier på høyre og venstre side skaper polarisering og fiendskap, kan vi trenge en målestokk av dette slaget.

Den er ikke hugget i sten, gir sjelden entydige svar og bygger ikke på fasttømrede dogmer, men på en sensitivitet for et slags indre kompass. Den står i motsetning til vår samtids sterke hang til relativisme, der alt er like gyldig og derfor lett ender med å være likegyldig og meningsfattig. Meditasjonens stillhet kan minne oss om at det gjør en forskjell hvordan vi lever våre liv.

En bedre verden

Det er mange måter å bidra til Acems arbeid på. Du kan gi en donasjon på acem.no. Du kan anbefale meditasjon til venner og kjente. Du kan bidra med frivillig arbeid i forbindelse med PR-aksjoner eller arrangementer.

Og tror du dette er noe du vil bruke mer av din tid på, kan du drøfte om det kan være aktuelt å søke opptak på moderatorutdannelsen. Men aller viktigst er det at du holder hverdagens meditasjonsvane ved like etter beste evne. Bare slik kan du lukke øynene og skape en bedre verden – for deg selv og for alle omkring deg.

Ok