Fem grunner til å bidra som frivillig i Acem

Det vil kanskje overraske deg hva du kan få ut av å hjelpe andre til bedre meditasjon.

1. Hjelp andre videre

Som kurslærer og moderator kan du veilede og støtte andre i deres meditasjonspraksis. Du blir en viktig ressurs og inspirasjon for de som ønsker å bruke meditasjonen aktivt. Ved å bruke din erfaring og kunnskap aktivt, kan du bidra til at andre oppnår dypere avspenning, refleksjon og selvutvikling.

2. Egen meditasjonsprosess

Som frivillig i Acem kommer du også tettere på egen meditasjon. Gjennom undervisningen blir du aktivt involvert i meditasjonspedagogikken. Denne kontinuerlige prosessen vil kunne styrke din egen forståelse og praksis.

3. Formidle Acems kunnskap og pedagogikk

Gjennom målrettet arbeid i mer enn femti år, har Acem utviklet en unik tilnærming til meditasjon. Som frivillig i Acem bidrar du til å spre denne verdifulle kunnskapen og pedagogikken til nye generasjoner. Du er med på å sikre at Acems tilnærming til meditasjon blir videreført og at flere mennesker kan dra nytte av styrken i dette meditative arbeidet.

4. Fellesskap og sosialt engasjement

Som frivillig i Acem blir du en del av et engasjert fellesskap med likesinnede mennesker. Du møter andre som deler interessen for meditasjon og ønsket om å bidra positivt til samfunnet. Fellesskapet innenfor Acem gir en støttende ramme der du kan dele erfaringer, lære av andre og inspirere hverandre.

5. Ivareta meditative perspektiver i en støyfull verden

I dagens hektiske og støyende samfunn er det lett å bli overveldet og miste kontakten med den lengselen mot stillhet som også finnes i oss. Som frivillig i Acem bidrar du til å ivareta meditative perspektiver og representerer sånn sett e

Hør fra noen av de som har valgt å bidra

Ok