Deltok på sommerretrett for første gang: - Aha-opplevelse som ga gåsehud

Markedsdirektør Cecilie Heimlund hadde ingen anelse om hvor mye hun skulle lære om seg selv i løpet av en ukes sommerretrett med Acem-meditasjon på Halvorsbøle.

Hun visste at hun skulle få anledning til å sove ut, meditere, slappe grundig av, spise god mat og bli kjent med mange hyggelige mennesker. Men Cecilie Heimlund, som er salgs- og markedsdirektør i nettbutikken Coverbrands, hadde ingen anelse om hvor mye hun skulle lære om seg selv i løpet av en ukes sommerretrett med Acem-meditasjon på Halvorsbøle.

Hun hadde knapt meditert et år da hun reiste på sin første retrett, og hun innrømmer blankt:

Jeg var ganske usikker på forhånd. Hva er nå dette her? Vil jeg klare å meditere så lenge hver dag? Eller vil jeg bli sittende og surfe på telefonen?

Resultatet var overveldende. Jeg hadde hørt og lest om hva Acem-meditasjon kan gi meg, men å oppleve det på kroppen ga meg nesten gåsehud.

Dagene gikk fort. Hun hadde med seg en bok, men åpnet den knapt, og hun følte aldri noe behov for å surfe på telefonen. Aller første dagen kjente hun et snev av utålmodighet i meditasjon, men så gikk det helt fint. Det kom tvert imot dager da hun kunne tenke seg å sitte enda mye lenger.

De lange meditasjonene ga mye dypere innsikt om meg selv enn de knappe halvtimene hjemme.

Cecilie satte særlig pris på vekselvirkningen mellom meditasjon på eget rom, veiledning i gruppe, seminarer om kvelden og sosialt samvær.

I meditasjon kunne jeg komme borti fragmenter av minner som gikk tredve år tilbake i tid, og som jeg ikke hadde tenkt på siden den gang. Samtalene i veiledningsgruppen hjalp meg til å sette slike fragmenter inn i en større sammenheng. Etter hvert kunne jeg se hvordan de dannet mønster i livet mitt.

- I selve meditasjon var jeg nøytralt observerende, men etterpå ga gruppene god anledning til å fordøye, forstå og kjenne på det jeg hadde vært igjennom. Det stakk hull på bobla og ga meg flere aha-opplevelser.

Veiledningsgruppene ble også et sosialt samlingspunkt:

- Jeg møtte fantastiske mennesker, som jeg ble sterkt knyttet til, nærmest som en familie som deler alt. I løpet av uken gikk alle gjennom en prosess der de lærte å forstå seg selv bedre, og lærte å bruke Acem-meditasjon som et bedre redskap.

- Seminarene om kvelden var veldig innsiktsfulle og ga meg mye både teoretisk og praktisk. Alt ble snakket om på en måte som gjorde det mulig å implementere det i min egen prosess.

Selv synes Cecilie hun fikk bedre forståelse av hva ledighet innebærer – hva det vil si ikke å konsentrere seg om lyden, og hvordan ta lyden mindre mekanisk, med større grad av sensitivitet. Hun skjønte også mer av sine egne metatanker, de evaluerende tankene som i perioder preger meditasjon, og hvordan de henger sammen med selvbilder og livserfaringer.

- For meg var uken preget av spenning, fascinasjon og observasjon knyttet til meditasjon. Den innsikten en slik retrett gir, unner jeg alle.

Intervjuet av Halvor Eifring