Da alt ble så nært

Håper dere fortsetter, sier brukerne om Acems nettilbud.

Verdifullt med digitalt fellesskap om meditasjon. Det er deltakernes dom etter at Acem digitaliserte seg i rekordfart. Fortsettelseskurs, fellesmeditasjoner, veiledningsseminarer, yoga, og kultur-arrangementer er flyttet til skjermen.

De digitale rommene var fulle med mediterende fra Skandinavia og resten av verden da Are Holen holdt veilednings-webinarer. Fullt var det også da Ole Gjems-Onstad og Merete Hetland lanserte det nyeste Dyade-nummeret om skam, faktisk så fullt at kapasiteten ble sprengt. Acem har i ettertid fått tallrike meldinger av fornøyde deltakere.

– Det fungerte veldig bra, skrev en etter Are Holens webinar. – Overraskende god effekt ved at alt ble så 'nært', skrev en annen. – Dette håper jeg dere fortsetter med!

Se Acems nettbaserte tilbud

Slik blir du med

Carina Heimdal Waag fra Oslo (bildet) er en av mange kurslærere i Acem som leder kurs og fellesmeditasjoner over nett.

Gode kurs

En kjapp ringerunde til deltakere på to av Acems fortsettelseskurs bekrefter inntrykket av at overgangen til nett har vært meget vellykket.

- Flott at det ble arrangert nettkurs, sier Per Kristian Berg fra Hitra. - De tekniske løsningene er så gode at det føles som om man sitter og kommuniserer i samme rom. Vi har en dyktig veileder, og vi utveksler erfaringer og kommenterer hverandre. Gruppen har allerede snakket om å fortsette videre med M2.

Han har Acem-meditert siden 2014 og har tidligere vært på helgeretrett, fellesmeditasjoner og personlig veiledning med Acem i Trondheim. Selv om han har hatt lyst til å delta på fortsettelseskurs som M1 og M2, har de nesten tretti milene mellom hjemmet og Acem-huset i Brodtkorbsvei 2 gjort det umulig. Også derfor er det fint med nettkurs.

Toril A. Børmo fra Bergen lærte å meditere i februar og måtte ta siste del av grunnkurset over telefon på grunn av pandemien. Også hun synes nettkurset med tolv deltakere fungerer godt. På spørsmål om det er noe hun savner, svarer hun: – Egentlig ikke. Det er mer utfordrende at vi er så mange på kurset, enn at det er nettbasert. Heldigvis er kurslederne også her flinke til å holde gruppen i gang.

Fellesskap

Både Toril Børmo og Per Kristian Berg har opplevd det digitale fellesskapet rundt meditasjonen som meget verdifullt i denne i tiden med sosial distansering. – Fint å ha fått denne muligheten, når man er så mye inne og hjemmebasert, sier Toril Børmo. Per Kristian Berg er i den såkalte risikogruppen og har hatt begrenset kontakt med barn, barnebarn, og folk generelt. – Derfor har det vært veldig bra å ha M1 og de andre arrangementene i denne perioden.

Praktisk i en hektisk hverdag

– Jeg håper at Acem fortsetter med dette etter koronasituasjonen, avslutter Per Kristian Berg. Også Toril A. Børmo kan tenke seg å bruke nett-tilbud i Acem videre: – Det er praktisk i en hektisk hverdag.

Store muligheter

Hvordan er det så å holde kurs? Carina Heimdal Waag synes det går veldig greit. Hun savner likevel den direkte kontakten med folk, og dessuten bare det å være i Acem-huset. – Når man er hjemme, så er det alltid noe annet du kunne foretatt deg. Det har du ikke når du er i Acem-huset. Da har du bare det du skal gjøre.

Ingen vet hvor lenge koronasituasjonen vil vare. Sikkert er det imidlertid at Acem har utvidet gode muligheter for å skape fellesskap mellom mennesker på tvers av geografiske avstander.

(Foto: Grunde Waag)

  • Mattias Solli

    Mattias Solli er filosof og jobber som forsker ved NTNU. På fritiden er han kurslærer i Acem.