Bokbad: Dette visste du ikke om Acems opprinnelse

Les hva som skjedde da en av Acems unge frivillige møtte mannen som kjenner organisasjonens historie fra innsiden.

Hvordan oppstod organisasjonen Acem på 60 og 70-tallet i en tid uten internett? Og visste du at Acem har sin egen danseteknikk?

Acem-moderator Aliénor De Cuypere (29) fra Frankrike har lest boken «50 Years of Meditation – A Brief History of Acem». Hun snakker med meditasjonslærer og forfatteren av boken, Tor Hersoug (75) fra Norge.

Aliénor: Det var veldig interessant å bli kjent med prosessen bak hvordan Acem oppstod. Acems organisasjon og historie er mer kompleks enn det som kommer frem under et nybegynnerkurs. En ting som virkelig slo meg, var hvor mye arbeid det var.

Tor: Ja, det var mye arbeid. Heldigvis var vi studenter. På den tiden var semestrene strukturert på en annen måte. Vi hadde for eksempel ikke alltid eksamen hvert halvår. På den måten hadde vi mer ledig tid.

Aliénor: Hvis man skulle gjort det samme i dag, ville nok mye mer foregått gjennom internett. Dere brukte mye tid og krefter på å jobbe «in real life», ansikt til ansikt med mennesker?

Tor: Ja. Og det var nok en positiv ting. Vi så hverandre ofte, og vi kunne utvikle sterke vennskap mens vi jobbet med organisasjonen. Å jobbe sammen var en inspirasjon. Jeg vet ikke om jeg ville ha lagt ned så mye arbeid hvis alt skulle ha foregått online.

Aliénor: Selvfølgelig vil denne typen arbeid, å undervise i meditasjon og å bygge en meditativ organisasjon, ikke være mulig ved å gjøre alt online. Det må være et menneskelig aspekt involvert.

Min moderatoropplæring er digital. Snart skal jeg holde mitt første M0-kurs, og vi kommer nok til å gjøre halvparten online og halvparten med fysiske møter.

Da jeg lærte å meditere, lærte jeg det fysisk. Og min første retreat var også et fysisk sted og ikke online. Jeg tror ikke jeg ville ha blitt involvert i organisasjonen uten å faktisk ha møtt menneskene i den virkelige verden.

Tor: Samtidig har vi hatt mange positive erfaringer med de digitale kursene som oppsto under Corona-lockdown. Nå har vi noen deltagere som har lært å meditere online, som tar oppfølgingskurs online, og som til og med deltar på Acem- retretter online. De har enda ikke møtt en Acem-representant ansikt til ansikt.

Men det å faktisk engasjere seg i organisasjonen og å ville være med på å undervise meditasjon til andre, det er mye lettere når man har sjansen til å møtes personlig.

Aliénor: En annen ting jeg syntes var interessant i boken var hvordan organisasjonen ble mer internasjonal rundt år 2000.

Tor: De første årene tenkte vi ikke så mye på det internasjonale. Vi var først og fremst interessert i å utvide organisasjonen.

Det meste av energien gikk mot våre naboer i Sverige og Danmark i tillegg til Norge, selvfølgelig.

Hvis kurslærere reiste i jobbsammenheng, hendte det ofte at de samtidig forsøkte å dra i gang et meditasjonskurs. For eksempel hadde min kone og jeg et år ved Stanford University i Palo Alta på 1970-tallet hvor vi organiserte noen kurs med noen få deltakere.

Aliénor: Jeg var også veldig nysgjerrig på å lese om dansen som ble utviklet i Acem, eller «Dreiva» som dere kaller det. Det kroppslige aspektet er jo ekstremt viktig for mental helse. Følelser lagres i kroppen. I Acem i dag bearbeider vi det kroppslige ved å gjøre yoga. Jeg vil gjerne høre mer om denne dansen.

Tor: Dreiva er en måte å kommunisere følelsene dine på uten ord. Du uttrykker deg til den du danser med. På den måten kan du bli friere og få et mer uanstrengt forhold til kroppen. Vi danset mye Dreiva på 70- og 80-tallet, men ikke så mye nå lenger. Mange av oss begynner å bli ganske gamle, som du vet.

Aliénor: Det ville vært fascinerende å se denne dansen.

Tor: Det finnes en instruksjons-DVD utgitt for Acem-mediterende i Taiwan, tror jeg.

Aliénor: Den skulle jeg gjerne ha kikket på.

Mottakeligheten kan ha vært større i Asia, på grunn av det kulturelle aspektet. Qui gong, Thai chi og energifilosofi står sterkere i Asia enn i Europa.

Tor: Det kan stemme, ja.

Aliénor: Å lese om bruddet mellom Acem og Transcendental Meditasjon var også interessant. Acem var en liten organisasjon som virkelig trodde på seg selv.

Tor: Separasjonen fra TM var veldig viktig. Det startet som et samarbeid. Men vi følte snart ganske store forskjeller på vår tilnærming til meditasjon som var vanskelige å leve med.

Aliénor: Jeg vil tippe at bruddet bidro til å forme Acems identitet og hvordan Acem ønsket å definere seg selv?

Tor: Det endelige bruddet i skjedde i 1972. I løpet av 70-tallet ble forskjellene tydeligere og tydeligere. Da Mahesh Yogi etablerte en verdensregjering med forskjellige avdelinger, syns mange av oss at det var merkelig. Han tilbød også et kurs i å lære å levitere. Da var vi glade for å ikke lenger være en del av den bevegelsen.

Etter bruddet ble vi enda mer opptatt av å definere identiteten vår. Og vi begynte å utvikle vår egen meditasjonspsykologi.

Bokbadet er gjort av Jonas Meyer.

Ok