Yogalærerens erfaringer: Kan yoga bidra til å bearbeide traumer?

"Traumer setter seg i kroppen. Og fordi vi lagrer dette i den før-bevisste “gamle-hjernen” er det vanskelig å nå inn med tradisjonell terapi som henvender seg til kognisjonen - altså den tenkende delen av hjernen."

Tekst av Borghild Glosimot, yogalærer for Norsk Yogaskole

Høsten 2019 hadde jeg en yogatime for nybegynnere. Timen forløp som normalt. Gruppen så ut til å være godt forsenket da jeg etter endt Savasana (hvileøvelsen på slutten av yogatimen) ba dem om å komme tilbake til her og nå, strekke seg, og etter hvert sette seg rolig opp. Jeg dimmet lyset fra mørkt til lyst.

Etter at alle hadde forlatt rommet, satt det igjen en elev. Jeg så at hun var tydelig preget og spurte om det var noe hun ville dele med meg. Hun gråt og fortalte at ”... alt  bare flyter ut i alle retninger .. det er skremmende og godt på en gang!”

Når vi roer ned kroppen og sinnet

Hun var rett og slett blitt overveldet av hva det hadde gjort å være med seg selv i en og en halv time

“Jeg ble så satt ut av å være et sted der jeg ikke trenger å prestere noe. Overalt der jeg er ellers - på jobb, i familien, blant venner - er jeg så ”på” mens her ga jeg meg hen og fikk lov til å bare være. Alle ting jeg prøver å holde unna, kom til overflaten.”

Jeg lot henne snakke og samle seg. Dette er også en del av det å være yogalærer - å legge til rette for og ta imot det som rører seg på innsiden når vi roer ned kroppen og sinnet.

Utradisjonell tilnærming

Mitt virke som yogalærer har noen paralleller til yrket mitt. Jeg er utdannet klinisk sosionom og familieterapeut. Min erfaring er 15 år som behandler i Barne og ungdomspsykiatrien (BUP). For tiden er jeg ansatt i Oslo Politidistrikt på Statens Barnehus der jeg bistår politiet i tilrettelegging av avhør av barn som er utsatt for vold og overgrep. Jeg følger opp barna og deres familier i etterkant og tilbyr ulik traumebehandling og psykoterapi der det er behov.

Det er ikke alltid jeg når inn med tradisjonell samtaleterapi. Barna jeg møter er ofte motorisk urolige, de kan ha emosjonelle vansker som gjør at jeg må ta en mer utradisjonell tilnærming.

I 2014 kom jeg i kontakt med en metodikk utarbeidet av en amerikaner som heter Bruce Perry. Han leder klinikken Child Trauma Institute og er opptatt av hvordan man kan nå frem til de mest utsatte. Hans tiltak bunner ofte ut i alternativer som dyreassistert terapi, musikkterapi og yoga.

Dr. Bruce Perry og hans behandlingsmetode er basert på en tanke om at et overaktivt nervesystem må roes før man kan gå inn med mer tradisjonell samtaleterapi.

Tilgang til kroppen

Perry hevder at traumer setter seg i kroppen og fordi vi lagrer dette i den før-bevisste “gamle-hjernen” så vil det være vanskelig å nå inn med tradisjonell terapi som henvender seg til kognisjonen - altså den tenkende delen av hjernen.

 “People with developmental trauma can start to feel so threatened that they get into a fight-flight alarm state, and the higher parts of the brain shut down”, sier Perry.

Regulering av systemet må komme først ved å få innpass og tilgang til kroppen. Ifølge Dr Perry trenger vi repetitive rytmiske somato-sensoriske aktiviteter; sagt med andre ord: kroppslige sanselige øvelser. Gjennom fysisk regulering kan vi få tilgang til mer av det vi tenker og føler.

 “The only way to move from these super-high anxiety states, to calmer more cognitive states, is rhythm. Patterned, repetitive rhythmic activity: walking, running, dancing, singing, repetitive meditative breathing and yoga», sier Perry.

Livet preger oss alle

Vi har alle en psykisk helse og begrepet «traume» kan i denne sammenheng forstås vidt - jeg snakker her ikke bare om de skadde barna med utviklingstraumer - generelt sett er vi alle preget av å ha vokst opp, blitt adskilt, utsatt for store og mindre sorger. Kort sagt har livet preget oss alle på ulikt sett.

Yoga kan spille en viktig rolle i å integrere disse ubearbeidede restene.

Jenta jeg hadde på kurs opplevde at følelser og tanker kom til overflaten når hun ga seg hen til en fysisk sensomotorisk øvelse – først da klarte hun å relatere til seg selv og andre.

Vil du lære den langsomme meditative yogaen som norsk yoga skole praktiserer? Finn kurs her.

  • Borghild Glosimot

    Borghild er yogalærer i Norsk Yoga-skole. Jobber som familieterapeut.

Ok