Slik får du mer ut av metodelydgjentagelsen

Utbyttet av meditasjonen øker hvis du justerer måten du gjentar metodelyden på. Her er fem enkle råd.

1. Uanstrengt

Fra grunnkurset husker du at metodelyden skal gjentas lett og uanstrengt, og med en åpen, inkluderende oppmerksomhet. Slik etablerer du en ledig holdning i sinnet. De spontane sidene av deg slipper til: Du slapper av, og bearbeider uferdig psykologisk materiale.

Prinsippet er lett å huske: Du skal aldri presse deg for å få til noe i meditasjonen.

Likevel har vi ofte en tendens til å anstrenge oss uten å være klar over det. Neste gang du tar opp lyden, kjenn etter: Hvor anstrenger jeg meg nå? Kan jeg slippe taket i den anstrengelsen?

2. Ta opp lyden der du er

Det å miste metodelyden er en viktig del av meditasjonsprosessen. Når vi blir klar over at den er borte, er instruksen at vi skal ta den opp igjen.

Når du kommer til dette punktet, kan du kjenne etter: Hvor er jeg nå? Hva er i sinnet mitt nå?

Og når du har registrert hva som er der, kan du gjenta metodelyden inn i dét.

Det er viktig at du gjentar lyden på det stedet du er i sinnet akkurat da. Dette står i kontrast til å søke opp og ut av meditasjonen ved for eksempel å trekke et dypt drag og begynne på toppen igjen.

3. Være nær det spontane

Meditasjonen er et møte mellom deg og ditt spontane. Jo nærmere du klarer å være de ikke-styrte strømningene i deg, jo mer får du ut av meditasjonstiden.

Det betyr hele tiden å justere lydgjentagelsen, slik at du gjentar den på en måte som ikke forstyrrer de spontane aktivitetene.

Bruk din sensitivitet: Hvordan klinger lyden min nå sammen med det som er i sinnet? Kan jeg smyge den enda tettere på de bevegelsene som er der?

Det er ikke én bestemt måte å gjenta lyden på. Riktig lydgjentagelse er å hele tiden være sensitiv for hvor sinnet er akkurat her og nå.

På denne måten kultiverer du et nærvær i øyeblikket. Denne økte nærheten vil du også ha glede av utenfor meditasjonen.

4. Mer subtil lyd

Jo mindre energi du legger i lydgjentagelsen, jo mer kraftfull er den. Dette henger sammen med den forfiningen av sensitivitet som meditasjonen gir.

Igjen er teknikken å spørre deg selv: Kan jeg legge enda mindre energi inn i gjentagelsen her og nå?

Med enda mindre kraft i gjentagelsen når vi dypere lag av sinnet. Når disse lagene tilføres mer ledighet, styrker vi vår eksistensielle plattform på et ordløst nivå.

Sagt på en annen måte: En mer subtil lydgjentagelse virker på mer grunnleggende psykologiske nivåer i oss. Ved å endre på disse, vinner vi større frihet i hverdagen.

Men husk at den subtile gjentagelsen ikke er prestasjon. Det er ingen grunn til å sitte på nåler og vurdere: Er jeg subtil nok nå?

Retretter er en god anledning til å oppdage at det finnes stadig mer subtile måter å gjenta lyden på.

5. Tolerere uklarhet

Vi er trent opp til å være tydelige. Klarhet er viktig for å kunne kommunisere og fungere i hverdagen.

Men i meditasjonen kan behovet for tydelighet ødelegge fordypningen.

Skal du gjøre meditasjonen din mer effektiv, kan du arbeide med å tolerere uklarhet. Når lyden blir så forfinet at du knapt nok registrerer at den er der, kommer tvilen: Er dette lyd i det hele tatt? Sitter jeg her og kaster bort tiden?

Denne uklarheten er fruktbar, og en indikasjon på at du har beveget deg inn i et viktig felt i meditasjonen.

For å få meditasjonen til å virke på de dypeste lagene av sinnet, må vi kultivere vår intuisjon. Vi trenger altså å utvikle en ordløs fornemmelse for små, knapt hørbare strømninger i oss.

Spør deg selv: Har jeg vært innom perioder i min meditasjon der jeg har vært usikker på om jeg faktisk gjentar lyden? Der jeg er til stede og gjentar noe, men ikke er sikker på hva det er?

Det kan være et fruktbart sted å være: Du trener deg til å tåle mer uklarhet. Paradoksalt nok vil det kunne hjelpe deg til å nå dypere, også i hverdagsmeditasjonene.

6. Kultiver en ledig holdning

Bonusråd: Meditasjonens ledighet kan også kultiveres i livet ellers.

Ledig meditasjon utvikler en sensitivitet, en aksept for det som er, og en evne til å handle uten å presse.

Ledig lydgjentagelse er trening i nærvær.

Dette kan du også øve på i hverdagen: Hvor er det jeg anstrenger meg nå? Kan jeg slippe taket i noe av dette?

I utfordrende situasjoner på arbeid og i familie, kan du også ta et lite skritt tilbake, kjenne etter, og se om det finnes andre måter å takle dette på.

Poenget er ikke å gå rundt og være superledig i hverdagen. Noen ganger trenger vi å ta oss skikkelig sammen og konsentrere oss, andre ganger å la humla suse. Ledigheten ligger først og fremst i fleksibiliteten, og i å gjenkjenne når du kan gi slipp.

Mer ledighet i hverdagen, betyr litt enklere samhandling både med dine nærmeste og verden forøvrig.

God meditasjon!

Photo by Robin Spielmann 

Ok