Selvkritiske tanker? Syv tips

Hvis du har selvkritiske tanker i meditasjonen, kan du ved små justeringer få større indre frihet også utenfor meditasjonen. 

Mange unge sliter med selvkritiske tanker. Det er ikke enkelt å skulle være pen, trent og flink nok i alt. Eller å føle seg utenfor i gjengen. 

Kritiske tanker kan også dukke opp i meditasjonen. Dersom de vurderende tankene i meditasjonen bærer i seg en impuls til å endre meditasjonsutførelsen i retning av mer konsentrasjon, kaller vi det for meta-tanker.  

En metatanke forteller oss liksom sannheten om hvem vi er og hva vi gjør.  Tanken befinner seg på en måte over andre tanker, som en slags objektiv dommer.  

Samtidig preger metatanken hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Med andre ord, tanken har en effekt på oss. Vi tilpasser oss den. Kanskje uten at vi merker det selv, lar vi oss styre av den kritiske vurderingen.  

Det er slitsomt å ha metatanker. Så hvordan kan vi forholde oss til dem på en god måte når vi mediterer? 

  1. Husk at det at metatanker dukker opp i meditasjonen, i bunn og grunn er en god ting. Da kan du nemlig bli bedre kjent med denne siden av deg selv og bearbeide den selvkritiske tendensen 
  2. Husk at metatanker er spontane tanker på linje med alt annet som skjer i meditasjonen. Bare la dem komme og gå. Det er her bearbeidelsen skjer 
  3. Husk at metatanker er veldig vanlig. Alle har dem i større eller mindre grad. Tankene har å gjøre med grunnleggende psykologiske trekk i oss og måten vi mennesker er formet på i samspill med andre.
  4. Når du mediterer, får du innimellom kanskje muligheten til å bruke oppmerksomheten. Uten at analyserer eller konsentrerer deg, kan du «tune» seg inn på hvordan det er være deg som sitter der og har metatankene. Det kan også hjelpe på bearbeidelsen av tankene 
  5. Husk at alt som skjer i meditasjonen, er relevant for livet du lever. I selve meditasjonen er det ikke hensiktsmessig å analysere. Men utenfor meditasjonen kan du kanskje kjenne du igjen tankene og hva de gjør med måten du handler på?  
  6. Husk at veiledning i Acem-meditasjon kan være til god hjelp i håndteringen av metatankene. Ofte er det ikke før man forsøker å sette ord på det ovenfor et annet menneske, at man blir klar over hvordan de selvkritiske tankene preger en. Veilederen er trent i å stille spørsmål som hjelper deg til å se mønstre i måten du forholder deg til deg selv 
  7. Husk at det å Acem-meditere er en måte å være god og omsorgsfull med deg selv. Regelmessig meditasjon vil hjelpe deg til å finne tydeligere forankring i godheten og selv-omsorgen 
  • Mattias Solli

    Mattias Solli er filosof og jobber som forsker ved NTNU. På fritiden er han kurslærer i Acem.