- Retrett ga mestringsfølelse

Kommunikasjonsrådgiver Vivienne Lumayag brukte de lange meditasjonene til å komme i kontakt med dypere sider av seg selv.

Hovedmotivasjonen min for å delta på Acem-aktiviteter er personlig utvikling. Jeg oppdaget Acem da jeg jobbet med Are Holen på NTNU i 2012. I denne jobben gjennomførte jeg et jobbrelatert kommunikasjonskurs for første gang. Det ble en døråpner for meg og vekket ønsket om å forstå mer om meg selv, andre mennesker og livet. Gjennom komkurs, veiledning og retretter har jeg startet på en sti som jeg ønsker å fortsette med i tiden fremover. 

Kommunikasjonskurs først

«Det tok lang tid før jeg fanget interesse for Acem-meditasjon. Kommunikasjonskurs var min inngangsbillett. Jeg gjennomførte grunnkurs i Acem høsten 2018, nesten 6 år etter at jeg hørte om det første gang. Jeg tok dette kurset da, fordi jeg trodde meditasjonen var en forutsetning for å delta på kommunikasjonskurset våren 2019. Det som vekket min interesse var mulighet for personlig utvikling. Denne interessen endte opp med at jeg også skrev masteroppgave om tema.» 

Fant ledigheten

«Jeg har drevet med meditasjon i ulike former lenge. Jeg måtte finne ut hva som særpreget Acem-meditasjon. Det jeg syntes var mest utfordrende var å finne ut hva det vil si å gjenta metodelyden lett og ledig og få tid til anbefalt lengde (30*2 min per dag/ 45 min per dag). Det beste med grunnkurset var diskusjonene med de andre i gruppen om erfaringer og valg.» 

Mestringsfølelse

«Etter kommunikasjonskurset ble det en syk mestringsfølelse å prøve lengre meditasjoner på internasjonal ung retrett sommeren 2019. Vi satt på det lengste opptil seks timer. De lange meditasjonene gjorde at jeg kom mer i kontakt med dypere sider ved meg selv. 

Etterfølgende veiledningen var noe jeg satte spesiell pris på. En sentral utfordring for meg etter hvert ble «å være mer der jeg er».  Jeg vil svært ofte «ikke være der jeg er». F. eks: i meditasjoner hvor jeg sovnet, hadde jeg egentlig et ønske om ikke å sove. Når jeg ikke sov og var urolig, ville jeg helst ha meditasjoner hvor jeg sovnet. Utenfor meditasjonen merker jeg ofte samme tilbøyeligheter.  Mao: Jeg ønsker en ting, men så skjer ofte noe annet. Samtidig dras jeg i forskjellige retninger. Det er en dualitet. Det skjer ofte.

Veiledningsfokuset ble etterhvert spot-on. Jeg dvelte mer og mer omkring aksept og om å prøve og godta litt mer av det som er. Det var ikke lett og er fortsatt ikke lett. Men noe er endret. Jeg jakter ikke ting så mye utenfor meg selv lengre. Snarere søker jeg etter litt bedre forståelse inni meg. Et eller annet sted søker jeg også et litt bedre ankerfeste og trygghet. Noe jeg ikke kan få igjennom ting der ute.» 

Se seg selv utenfra

«Jeg deltok også på en meditasjons og relasjonsretrett på Halvorsbøle høsten 2019. Det som traff best var noen øvelser som gikk ut på å «stille seg i den andres posisjon». Se meg selv litt mer utenfra, og prøve å se hva jeg da observerer. 

Reaksjonen ble litt: «Oj, er det sånn jeg kan være».

Når jeg skulle se meg selv utenfra i relasjonen, var det mye som ikke kom til uttrykk. Sagt på en annen måte: det var et stort avvik mellom det jeg kjente inni meg og det jeg observerte utenfra. Og det var også slik at jeg ofte utstrålte noe annet enn det jeg egentlig tenkte og følte inni meg. På ett vis er jo det naturlig. Det var liksom litt av alt som ikke var tydelig utenfra. Men, kanskje jeg kunne vise litt mer? 

Bevisstheten rundt denne utfordringen har fått meg til å tenke at jeg kanskje bør tørre litt mer. Tørre å eksponere flere, ulike følelser. Tillate meg å være sårbar. En sårbarhet som jeg ikke synes det er så lett å formidle ut. Uansett: hadde jeg greid å formidle litt mer av det jeg føler inni meg, så tror jeg at det i en del sammenhenger kunne ha fått litt andre konsekvenser hvis det kom ut.»  

Motstand en del av prosessen

«Kommunikasjonskurs, retretter og veiledning setter prosesser i bevegelse. Ofte kan oppdagelsene og resultatene bli annerledes enn det jeg hadde forventet, ønsket eller håpet. Disse prosessene kan i perioder også oppleves som stillestående. Dette tror jeg er både nødvendig og riktig. 

I tillegg er min erfaring at motstand normalt også er en del av denne prosessen. En motstand som kan gi seg utrykk på flere forskjellige måter. For meg har deler av denne motstanden, som ofte har vært ubevisst, blitt mer tilgjengelig. Motstanden, slik jeg har forstått det, dreier seg ofte om at mennesket er skapt for å unngå ubehag. Motstanden representerer krefter jeg normalt ikke har kontroll over. Men å bli litt mer kjent med denne motstanden, over tid, er vel litt av nøkkelen til å se bedre det som er av ressurser og begrensninger.» 

Fikk meditasjonsvanen under Korona

«Jeg hadde en del utfordringer med regelmessig meditasjon tidligere. De siste månedene har jeg derimot meditert regelmessig. Dette skyldes delvis Korona situasjonen. Jeg har fått mere tid. Deltagelse på retretter og f.eks veiledninggrupper har stimulert til regelmessigheten i hverdagen. Men, korona situasjonen har i tillegg gitt meg mere tid til å vende oppmerksomheten enda mere innover. Kjenne mere på, dvele ved følelser og ting i meg selv som fanger min interesse. Det er skapt et rom for en form for korona introspeksjon.»

Forstå litt mer

«Fremover blir det viktig å videreføre den stien jeg har begynt på. Og minne meg selv på at det vil komme perioder med motstand. Da vil det svinge litt. Gode og lette perioder. Tyngre og mere motstandsfylte perioder. Retretter, kommunikasjon og veiledning er nyttige verktøy for å komme igjennom svingende perioder og ikke minst forstå litt mer av «de store spørsmål» knyttet til personlighet, både ressurser og begrensninger.»

Kommende retretter i Norge, Sverige og Danmark

Intervjuet av Geir Wærnes