Podcast: Om forsoning

Det er mye man må forsone seg med i livet. Kan meditasjon bidra til at man forsoner seg med livets utfordringer og begrensninger på en god måte? Samtale med dr. Are Holen, som er professor emeritus ved NTNU og grunnla Acem i 1966.