Meditasjonskronikk: Hva skjer i det lange løp hvis vi mediterer?

Langt de fleste er fornøyde med de kortsiktige effektene av å praktisere Acem-meditasjon. De føler at de slapper mer av, blir kvitt noe av dagens stress, får litt mer energi i hverdagen.

Dette er bra, men det kan likevel være vanskelig å vedlikeholde praksisen, selv om man er fornøyd med effektene av Acem-meditasjon. Det er så mye som kan komme i veien; mange har hektiske hverdager, forpliktelser på jobben, tidsfrister, kanskje små barn, samboer som ikke mediterer, skal hjelpe til med å organisere idrett for barn, osv.

Jo mer stresset man er i dagliglivet, desto bedre ville det være å ta seg tid til å meditere, Heldigvis er det en del som tar opp igjen meditasjonspraksisen noen år senere i livet, fordi de skjønte at det hadde positive effekter som kan hjelpe en i hverdagen. Mange tenker også at livet ville ha vært litt bedre hvis de hadde fortsatt å meditere i de årene de sluttet å gjøre det.

Oppnår mer

Hvis man greier å opprettholde en regelmessig praksis med å meditere, så lønner det seg på lang sikt. Man oppnår noe mer enn de kortsiktige effektene.

I Acem brukes uttrykket aktualisering om den prosessen meditasjonen setter i gang. Den ledige holdningen som Acem-meditasjon skal utføres med, skaper en åpning i sinnet. Dermed kan underliggende psykologiske spenninger begynne å nærme seg bevisstheten. Det kan i første omgang skape en viss motstand som manifesterer seg i perioder som rastløshet, kroppslig ubehag eller kjedsomhet mens man mediterer. Det er ikke bare enkelt å møte, men det er midlertidig, og gir mulighet til dypere bearbeidelse av psykologiske spenninger hvis man møter dette med ledighet i meditasjonen.

Den motstanden og rastløsheten man kan møte i meditasjonen i perioder, kan virke demotiverende. Kanskje er dette en vel så viktig grunn til å slutte å praktisere Acem-meditasjon, enn det å ha travle hverdager. «Jeg har ikke lyst til å kjenne på denne rastløsheten, det er ikke derfor jeg begynte å meditere».

Gir rom

Men andre fortsetter å meditere fordi de observerer at daglig meditasjon i det lange løp, gir litt mer resultater enn bare avspenning i den tiden man sitter og mediterer. Det endrer kanskje litt perspektivet på en selv og på ens omgivelser. Det gir mulighet til å justere noe i egen adferd og innrette seg litt annerledes, ta litt andre valg. Det gir rom for at man bedre kan møte emosjonelt vanskelige situasjoner.

Acem-meditasjon kan gjøre en viktig forskjell over tid. Det er ikke alltid så lett å se det. I meditasjonen legger man ikke uten videre merke til det. Prosessen skjer meget gradvis. Men over år kan man utvikle ens selvforståelse og dermed blir det lettere å endre ens adferd og valg. De beslutninger man tar, basert på noe større selvinnsikt, kan bidra til at valgene vi gjør er mer fornuftige, mindre impulsstyrte og kan legge grunnlaget for et litt bedre liv.

Går raskere

Å dra på weekendretretter og ukesretretter vil bidra til at prosessen med å kjenne seg selv bedre, går raskere. Lengre meditasjoner, sammen med veileding gjør at vi får større anledning til å utvikle evnen til å møte indre utfordringer med økt ledighet. Så retretter er å anbefale for dem som er interesserte i den meditative prosessen.

Men det er mye som kan skje, som vi ikke kan forutse eller kontrollere. Hva andre personer i ulike sammenhenger gjør, er ikke noe vi selv bestemmer, og helsemessige problemer kan f.eks. oppstå overraskende. Uansett hvordan man innretter seg, så er det mye som ikke kan kontrolleres. Men med større utviklet evne til å håndtere vanskelige situasjoner med ledighet ved hjelp av praktiseringen av Acem-meditasjon, så kan det være lettere å møte livets utfordringer. De blir ikke like emosjonelt overveldende. Man kan møte dem med større ledighet. Det som skjer det skjer, men man kan møte det på ulike måter, med større eller mindre ledighet. Man kan se sammenhengen på en annen måte. Det er en del av livet som vi må forholde oss til, men det slår oss ikke ut like lett.

Større forankring

Sagt med andre ord, vi mister ikke like lett balansen i livet selv om følelsesmessig vanskelige situasjoner oppstår. Gjennom bruk av en ledighetsteknikk som Acem-meditasjon over flere år, så opparbeider vi en større indre forankring. Vi får en større forståelse av hva som er viktig å gjøre i livet, av hva vi kan gjøre bedre, og hva vi ikke kan kontrollere, men likevel må forholde oss til.

Evnen til å møte livet med en ledigere holdning, øker refleksjonsevnen, vi kan hjelpes til ikke å handle like ubetenksomt ut fra øyeblikkets impulser. Vi kan være mer åpne for livets kompleksitet og kan lettere akseptere det som er. Det er ikke det samme som å bli likegyldig til negative hendelser og vanskelige relasjoner, det er mer at man har en indre forankring som gjør at man fortsatt kan ha et meningsfylt liv, eller akseptere det man har gjort i livet og det som har skjedd.

Denne evnen til større ledighet i livet, er noe vi i praksis arbeider med i hver meditasjon, i hvordan vi møter spontanaktiviteten i sinnet i metodelydgjentagelsen. Evnen til ledighet i dagliglivet utvikler vi derfor over årene. Det gjør at i det lange løp er det rom for en bedre livskvalitet med meditasjon.

  • Tor Hersoug

    Meditasjonslærer i Acem. Professor i samfunnsøkonomi. Tidligere utredningsdirektør i NHO.

Ok