Kroppslig ledighet kan gjøre inngangsporten til våre indre liv lettere

Hvordan kan erkjennelse også hjelpes av en kroppslig ledighet? At kroppene våre er en slags grunnmur og gjøre inngangsporten til våre indre liv lettere? 

Det er mange av oss som ikke skjenker kroppen en tanke når det blir snakk om erkjennelse og innsikt. Kroppen er jo bare der, som et instrument som skal fungere på sitt beste hele tiden – «setet for grunnleggende driftsimpulser: sult, seksualitet, tørst, kort sagt fysiologiske behov». Dyade nr 4, 1975. I samme temanummer om yoga kan vi lese:

«Østens tradisjoner (derimot) ser det helt sentralt å utvikle perifer bevissthet i mennesket. Den utgjøres av en slags dypere sjelskvalitet som manifesteres når vi ikke får tid til å hente inn det rasjonelle. Sagt på en annen måte: den er det i oss som treffer beslutninger og handler når formalkunnskapen ikke er brukbar, enten fordi vi er ute av balanse, ting skjer så raskt at vi ikke rekker å besinne oss. Eller situasjonen er helt ny og krever noe av oss vi aldri har lært å mestre. Det nivå vi da faller tilbake på i oss selv, er hva som forstås med perifer bevissthet. Med Østens termer betegnes dette gjerne setet for visdom, sjelsegenskaper som ikke omfattes av konvensjonell kunnskap, men allikevel er denne overordnet. Graden av erkjennelse viser nivået for den perifere bevissthet.» (Dyade nr. 4, 1975)

Det å gjøre yoga kan altså være med på, ikke bare å gi avspenning og ro, men også gi oss innsikt i andre deler av oss selv og vår tilværelse.

I det gamle Dyade kan vi lese videre:
«Ikke intellektuell eller emosjonell vekst alene er tilstrekkelig, men hele mennesket må delta om prosessen skal nå fullbyrdelse. Da blir også vår kropp mer enn et fysiologisk arbeidsfelt. Det danner plattform for virkeliggjørelse av erkjennelse.» (Dyade nr 4, 1975)

Når kroppen sees på som en plattform for å virkeliggjøre erkjennelse, blir det viktig å arbeide med kroppen på en måte som åpner opp for det som er hos deg i din kropp og sjel når du gjør yoga. Akseptere at det er som det er i øyeblikket for så med tid og vennlighet forandre på noen grunnstrukturer som har satt seg i kroppen. Yoga tar tid, men det får du tifoldig igjen. Rolig, meditativ yoga er det som går best sammen med Acem meditasjon. Bli med oss i Norsk Yoga-skole, enten på ukeskurs, helgekurs, sommerretretter, på Soundcloud eller på nettyoga, via Facebook

Hjertelig velkommen til å arbeide med kroppen i et meditativt perspektiv. Håper vi sees.

Av Anne Thomte