Kronikk: Tre utbredte meditasjonsmyter - sant eller feil?

Har du forsøkt å forklare hvorfor du mediterer, kan det hende du har støtt på disse.

I lunsjen på jobb utveksles det ferieplaner, og snakken faller på meditasjon, etter at jeg har fortalt at jeg skal på meditasjonsretrett til sommeren. Jeg forteller ikke hvor mange timer jeg skal meditere, men forteller kollegaen min, som lik meg har ‘Manager’ i jobbtittelen sin, og to mindre barn, at jeg mediterer hver dag også resten av året. En gang tre kvarter eller to ganger en halv time. Kollegaen min forteller at hun også prøvde meditasjon en gang for mange år siden, men ikke fikk det til.

Dette bringer oss til tre meditasjonsmyter som jeg nå vil gjennomgå:

Myte 1: Meditasjonsjobben er å slappe av

FEIL

Når jeg spør kollegaen min hva hun prøvde helt konkret, forteller hun at det var en slags guidet fellesmeditasjon, en hverdagsettermiddag. Hun sier at hun ikke klarte å slappe av - hun fikk ikke til å gjøre slik innstruktøren sa. Hun konkluderte derfor: Hun klarte ikke å meditere, hun fikk det rett og slett ikke til.

Se - her er en av de mest utbredte misforståelsene om meditasjon: at jobben når man mediterer er å slappe av aktivt. Slik er det heldigvis ikke med Acem-meditasjon. For hva er vel mer stressende enn å SKULLE slappe av den neste halve timen? I Acem-meditasjon er den eneste jobben vår å gjenta metodelyden så lett og uanstrengt vi kan – når vi kan. Det å slappe av, kommer som et naturlig resultat av dette, enten vi merker det eller ikke.

Myte 2: Målet med å meditere er å bli tanketom

FEIL

Når kollegaen min sier at hun ikke klarte å meditere er det sannsynligvis fordi hun hadde mange tanker denne ettermiddagen. Tanker hun ble absorbert i, mens hun prøvde å følge innstruksen til den som guidet meditasjonen. På en eller annen måte ble det et mismatch mellom hennes indre og det indre som den som guidet meditasjonen la opp til.

I Acem-meditasjon er alle tanker tilladte. Du kan tenke/føle/dagdrømme hva som helst. HVA SOM HELST. Sove. Drømme – hva som helst. Alt i meditasjonen som ikke er din egen gjentagelse av metodelyden kaldes spontanaktivitet, ofte forkortet SPA. Forkortelsen er ikke så dum, for du kan tenke på SPA som sinnets måte å slappe av på. SPA renser opp ved å bearbeide det uferdige i sindet. SPA er det som skjer i meditasjonen.

Samspillet mellom det du gjør (gjentar metodelyden så lett og uanstrengt som du kan – når du kan) og det som skjer, er det som gir meditasjonen dets bearbeidende effekt, og som i sidste ende gir avspenning.

Myte 3: Jeg trenger en meditasjonsguide eller en meditasjonsApp hver gang jeg skal meditere

FEIL

I Acem-meditasjon er du ikke avhengig av en meditasjonsguide (et menneske), eller en App på telefonen din for den saks skyld. Telefonen din kan være tom for batteri.

Når du skal meditere bør du skjerme deg fra lyd og lys, sitte i en god stol. Men det går også an å meditere i lyse og støyende omgivelser (f.eks. et fly) hvis du har ørepropper og en sovemaske, og også selv om du ikke har dette. Alarmen kan du stille på en gammeldags vekkerklokke hvis du vil, eller bare ganske enkelt titte på et helt analogt armbåndsur. Poenget er: du trenger bare deg selv når først du har lært teknikken.

Du kan i prinsippet meditere på egen hånd resten av livet, hvis du vil det, etter å ha gått grunnkurset. De aller fleste mediterende vil allikevel synes at det er verdifult å treffe andre mediterende for å drøfte egen meditasjon, høre om andres erfaringer, og lære mer om meditasjonspsykologi, for selv å meditere bedre.

Oppsummert

Alle kan få til Acem-meditasjon. Her kommer avspenning som et naturlig resultat av riktig utført teknikk, ikke fordi vi ønsker den. Det er en åpenhetsteknikk, der det som er i sinnet får spille seg ut, uansett hva det er. Det er ikke et mål å bli tanketom – bearbeidelse skjer nettopp ved at tanker får flyte fritt, og møtes av ledig medodelydsgjentgelse, når vi ikke er helt oppslukt av de. Når man har lært Acem-meditasjon kan man i prinsippet meditere på egen hånd resten av livet, og trenger kun seg selv og en klokke. De fleste mediterende synes dog de får mer ut av meditasjonen ved utveskle erfaringer med andre mediterende.

Acem-meditasjon er (også, og kanskje særlig?) meditasjonsteknikken for de som, basert på egne erfaringer med andre teknikker, eller ut fra det de vet om meditasjon, tror at meditasjon ikke er noe for dem – også kollegaen min.

Ok