IT-gründer med suksess: - Uten meditasjon hadde jeg ikke klart presset

Trebarnsfar og bedriftsleder Håvard Bell bygget opp et softwarefirma fra grunnen. I dag har de 25 ansatte og appen deres brukes over hele verden.

Håvard forteller om en bratt læringskurve og mange utfordringer: - Vi var fem teknologifokuserte ingeniører. Vi trodde at dersom vi hadde et godt nok produkt, ville kundene automatisk strømme til. Sånn var det ikke. Man må ut og jobbe hardt for hvert eneste salg. 

Firmaet har de siste årene hatt en formidabel vekst, men veien dit har ikke vært enkel. I et brutalt næringsliv går 7 av 10 nyetablerte firmaer dukken etter de første par årene.

- Det krevde mer av oss enn vi opprinnelig trodde, forteller Håvard. - Det handler om å takle alle ballene som kastes mot deg. Å leve i utryggheten, å stå i det. Håvard sammenligner med lydgjentagelsen i meditasjonen: - I perioder føler du at det stopper opp, du stanger hodet i veggen. Da er det viktig å ikke presse, men bare være i det. Det gir fremgang å fortsette å prøve og bare være i feltet. Er det mulig å gjenta lyden med bare litt mindre krefter?

Prøve nye ting

Håvard beskriver hvordan meditasjon handler om å tørre å prøve ut nye ting. Hva gir ledig gjentagelse her akkurat nå? Man må utforske:

- Så merker man kanskje at, nei, dette strammet seg og ble anstrengende. Så slipper du opp igjen. Det viktige er nettopp det rommet for å prøve ut. Det er ikke krise om du ikke fikk det til, men du gjorde et forsøk. Du kan leve med at du tester ut noe.

Denne holdningen har åpenbart gitt resultater. Catendas softwareløsninger for byggenæringen har blitt brukt blant annet ved utvidelsen av Europas største fotballstadion Camp Nou i Barcelona og ved utbyggingen av flere toglinjer i Paris. Men firmaet kjemper fortsatt for markedsandeler.

Håvard forteller om vanskelige perioder: - Det kan se mørkt ut og man ser ingen umiddelbare løsninger, men man må bare fortsette. 

Han forklarer hvordan cashflowen i nyetablerte firmaer ofte er ustabil: - Det som ofte knekker en mindre bedrift med ambisjoner er at du går tom for penger. Regnskapet kan se fint ut på overflaten, men manglende likviditet kan gjøre deg konkurs. Da kan du oppleve å plutselig ikke ha lønn til de ansatte, forteller Håvard.

Meditativ konfrontasjon

I business kan man ende opp i vanskelige situasjoner fordi man ikke tar signalene man i ettertid kan se var der. Akkurat som i meditasjonen kan man bli lurt av egne forsvarsmekanismer.

- Det er smertefullt å ta innover seg at ‘Shit! Dette var ikke sånn jeg trodde!’, forklarer entrepenøren og understreker at dette også er en meditativ innsikt. 

- I meditasjonen blir man konfrontert. Man må møte de vanskelige sidene ved seg selv. Håvard snakker om en meditativ ærlighet: - Når du mediterer, øver du deg på å se ting slik det er. Du kan ønske og tro at alt skal gå på skinner, men kanskje du på et mer grunnleggende nivå, fornemmer at noe lugger og skurrer litt. Det blir du tvunget til å forholde deg til. 

- I business må man tørre å se virkeligheten inn i hvitøyet og få et så ærlig syn på forretningen som mulig. Det kan være behagelig å tro at ingen kunder slutter hos oss, men i realiteten er det ikke sånn. Vi må finne ut hvorfor kunder eventuelt slutter, ta tak i det, forstå det. 

- Meditasjonen har definitivt gjort meg flinkere til å se virkeligheten slik den er, oppsummerer han.

Meditasjon fremmer fellesskapet

Håvard har meditert regelmessig siden han fylte 16 år. Han har vært kurslærer i Acem-meditasjon i 25 år og har undervist hundrevis av mennesker i teknikken. I tillegg har han vært sentral i utviklingen av Acems nettsider. Han forteller at den frivillige innsatsen for Acem har lært ham en del om samarbeid.

- Man må ha alle med på ett lag. Det viktige er sluttresultatet og ikke hvem som har gjort noe eller hvordan.  

Han trekker frem erfaringer fra Acems kommunikasjonskurs: - Det handler ikke om deg og ditt, men hva du kan bidra med inn i fellesskapet. I en konflikt blir det meditative fokuset å se på hva du selv kan gjøre annerledes for å forbedre relasjonen. Det er kun der man kan gjøre en jobb.

Ifølge Håvard kan meditasjonen fremme fellesskap: - Meditasjon over tid kan gjøre deg mindre investert i det som har med deg og ditt å gjøre. Gjennom den stadige gjentakelsen av metodelyden med en aksepterende ledig holdning, tar man imot mer og mer av seg selv. Du øver opp en aksept av hvem du er i verden. Du blir mindre avhengig av ytre bekreftelse for å føle deg som en hel person. Du finner tryggheten i deg selv, forklarer han.

Da blir det også enklere å samarbeide med andre. - Det er viktig å se helheten i firmaet. Uten selgerne, utviklerne og regnskapsførerne kommer du ingen vei. Jeg tror det er viktig å fremme en slik type firmakultur, forteller Håvard.

[Artikkelen fortsetter under bildet]

 

Meditasjon i næringslivsfeltet

Håvard forteller at han ofte mediterer på jobb. 

- Men jeg er diskret, påpeker han. I påskequizen som en kollega nylig laget, var et av spørsmålene: «Hvilken av disse personene i selskapet mediterer hver dag?

Håvard svarte naturligvis seg selv og regnet med å få poeng. Så viste det seg at det også var andre i selskapet som mediterte.

- Det er mange som mediterer i næringslivsfeltet, sier Håvard. - Dette ser vi også på jobbintervjuer. Folk forteller at de bruker meditasjonsapper eller andre former for meditasjon.

I en hektisk bransje kommer det åpenbart godt med. Håvard forklarer hvordan meditasjonene i tøffe perioder er fulle av tanker rundt det som skjer på jobb. - Eller så er det mye søvn, sier han og ler.   

Parallelt med utviklingen av Catenda har Håvard fått tre barn. - Meditasjonen gjør det enklere å kombinere jobb og familie. Det er lettere å slippe taket i jobben og å være mer til stede med barna og kona. Jeg blir mindre fanget av alt stresset og virvelvinden.

Intervjuet av Jonas Meyer

Ok