- I meditasjonen: la tanker være slik de er

Video:

Tillat de tankene som kommer å komme. Uansett om de er positive eller negative. Det vil bidra til økt kontakt innover. Turid Berg-Nielsen intervjuet av Anne Thomte.