Har du erfaringer av ro i meditasjonen det er vanskelig å sette ord på? Da bør du høre denne podcasten

Trykk på denne linken om du har problemer med å få opp spilleren

Photo by Alex D'Alessio 

Ok