Dro på internasjonal retrett: - Oppdaget nyanser i eget liv

Andy Chang er fra New Taipei City på Taiwan. Han har møtt Acem-mediterende fra hele verden.

- I Asia snakker menn sjelden om seg selv, sine følelser og svakheter, forteller han. Et mandarinsk ordtak sier at ‘menn bør aldri vise følelsesmessig sårbarhet rundt andre.’ Og kanskje er denne holdningen grunnen til at jeg møter få mannlige meditanter i Taiwan. Når jeg har vært internasjonale retretter, derimot, har det vært like mange menn som kvinner. Det er inspirerende.

Hvordan er det internasjonale fellesskapet?

- Engelsk er jo ikke morsmålet mitt, og jeg får kanskje ikke til å dele alt i en engelsk gruppe. Likevel er det sterkt å erfare hvordan meditasjonen bringer oss mennesker sammen. Vi har lignende motstand under meditasjon, beslektede spørsmål om meditasjonslyden, og er i samme type prosess, selv om vi bruker forskjellige språk og kommer fra forskjellige land. Det var veldig kult!

Aktualisering

Andy er dataingeniør og har praktisert Acem-meditasjon i fjorten år. Han begynte å meditere i en hektisk periode av livet. Han var rundt tretti år gammel, hadde tre små barn, og et stadig press fra arbeidsgiver om å jobbe overtid. Det siste er veldig vanlig i Asia, forteller han, særlig i teknologiselskap. Man skal jobbe mye.

Han trengte dermed noe for å roe ned i hverdagen. Etter at hans daværende kone anbefalte Acem-meditasjon, meldte han seg på kurs.

- I utgangspunktet var det en god opplevelse å lære å meditere, forteller han. Det ble stille og fredelig i sinnet og tiden gikk fort.

Men etterhvert erfarte Andy noe som de fleste som mediterer regelmessig kan erfare, nemlig aktualisering og motstand.

– Jeg fikk en følelse av at meditasjon ikke kan være til nytte for meg, forteller han. Heldigvis dro jeg på en retrett her på Taiwan, med Are Holen og Thor Udenæs. Tiden gikk svært sakte, ubehagelige følelser kom til overflaten og jeg fikk et sterkt behov for å avbryte meditasjonen. Men i veiledningsgruppen forsto jeg hvordan de ubehagelige følelsene handlet om noe i meg selv. Under motstanden var det uløste problemer i måten jeg forsto meg selv på. Det vekket virkelig nysgjerrigheten min for hva meditasjonsprosessen kunne by på.

Internasjonal sommerretrett med Acems grunnlegger

Enten/eller

I utforskningen av dette, har Andy blitt mer og mer kjent med en perfeksjonistisk side av seg selv.

- I dataprogrammering er det bare 0 og 1. Sant og usant. Ingen gråsone. Det kjenner jeg igjen i meg selv. Jeg setter et mål og lager en plan, og hvis det ikke lykkes, betrakter jeg det hele fort som en fiasko. Den resultatorienterte holdningen hjelper meg ofte i jobben, men det blir utfordrende i prosesser som krever en mer åpen holdning.

- Ubevisst har jeg for eksempel en tendens til å betrakte selve den ledige mentale holdningen i meditasjonen som noe dårlig. Når følelser kommer opp, er det ofte masse gråsoner og få klare svar. Da begynner jeg å konsentrere meg, og som et resultat av det, går tiden sakte.

- Utenfor meditasjonen har jeg blitt stadig mer klar over hvordan mine høye krav ikke bare gjelder meg selv, men også andre mennesker. Jeg kan for eksempel formidle til barna mine at min måte å gjøre det på er best, for så nesten bli lei meg om de ikke gjør som jeg sier. Ved å trene på ledig mental holdning i meditasjonen, har jeg heldigvis fått større aksept for at andre mennesker gjør ting på sine måter. Dermed har jeg også fått større aksept for at barna mine nesten alltid velger det motsatte av det jeg foreslår. Og det går jo som regel veldig bra.

Overskudd

Hvordan påvirker Acem-meditasjon hverdagen din ellers?

- Meditasjonen blir som en energi-booster uten bivirkninger som rask puls, hodepine eller søvnløshet. Når jeg føler meg sliten, mediterer jeg i stedet for å ta en blund eller en kaffe. Jeg jobber ofte hjemmefra, og tar gjerne en meditasjon i løpet av arbeidstiden for å friske opp hjernen etter å ha jobbet med tunge oppgaver eller før jeg skal ta en kritisk beslutning.

- Og før jeg går tilbake til familielivet, er meditasjon dessuten min daglige rutine for å skifte mentalt modus mellom konsentrasjon og avslapning, effektivitet og toleranse, ekskulderende og inkluderende fokus.

Acem-frivillig i en internasjonal organisasjon

Du er kurslærer i Acem Taiwan. Hvorfor vil du bruke frititid på meditasjon?

- Som Acem-frivillig får jeg trening i å veilede så åpent og samtidig presist som mulig. Dermed får jeg også forbedret min evne til å lytte, og min ledelses- og kommunikasjonsferdigheter på måter som jeg også har glede av på jobben.

- Men først og fremst har jeg fått mye ut av meditasjonen selv og har lyst til å gi noe tilbake. I Taiwan er det mange meditasjonsorganisasjoner, men de fleste er religiøse. Bare Acem er prosessorientert med psykologisk orientering. Jeg bidrar gjerne til å beholde Acem-meditasjon som ett alternativ for Taiwans ungdomsgenerasjon.

- Alle har sin prosess. Jeg er glad for å se at Acem-meditasjon er nyttig for andre menneskers liv, og å kunne bidra til deres personlige utforskning og vekst.

Internasjonal sommerretrett med Acems grunnlegger

Se alle Acems retretter

  • Mattias Solli

    Mattias Solli er filosof og jobber som forsker ved NTNU. På fritiden er han kurslærer i Acem.

Ok