Derfor bør du ta et fortsettelseskurs

Syv grunner til å ta Første fortsettelsekurs (M1) 

  1. Acem har utviklet M1 gjennom mer enn femti år. Hvert møte innledes med meditasjon, før gruppen reflekterer over egen meditasjon gjennom fokuserte spørsmål knyttet til meditasjonsvaner, metodelyd, ledighet og andre sentrale temaer i Acems meditasjonspedagogikk
  2. Du får sette ord på og reflektert over hva du gjør i meditasjonen. Det som er vagt og uklart i deg, kan dermed få en tydeligere form
  3. Du blir kjent med andre mediterende, noe som er trivelig i seg selv
  4. Du får høre andres erfaringer med meditasjonen. Mange finner det berikende for egen meditasjonsforståelse å høre hvordan andre mediterer og forstår seg selv
  5. Du får oppfølging over tid. Selv om har alt man trenger til å meditere på egenhånd etter et grunnkurs i Acem-meditasjon, synes mange det er fint å ha M1-gruppen å gå til etter hvert som hverdagens utfordringer melder seg
  6. Kurset ledes av en kvalifisert veileder som hjelper deg til å sirkle inn viktige ting i meditasjonsutførelsen og å se sammenhenger mellom hva du gjør i meditasjonen og ellers i livet
  7. Kurset hjelper deg videre inn i meditasjonsprosessen som en åpen utforskning. Du kan oppdage stadig nye nyanser i hva du gjør og hvilke muligheter og begrensninger du gir deg selv

Her finner du alle kommende videregående kurs i Acem-meditasjon

  • Mattias Solli

    Mattias Solli er filosof og jobber som forsker ved NTNU. På fritiden er han kurslærer i Acem.

Ok