Fra Acems ledelse: Hva har en svane å gi deg?

Det finnes virkelig sorte svaner! Kanskje Acem er én av dem?

Siden romertiden har uttrykket “sort svane” blitt brukt som et bilde på en sjelden og uventet hendelse som snur opp-ned på det meste. Uttrykket fikk konkret relevans da nederlandske oppdagere fant sorte svaner på en elv i Australia i 1697. 

De mest kjente eksemplene på sorte svaner er riktignok ganske ondartede, med 11. september som det mest kjente og Hamas’ angrep på Israel som det ferskeste.

Heldigvis kan sorte svaner like ofte være godartede, til tross for fargen, som da jernteppet mot Øst-Europa helt uventet falt i 1989 og la grunnlaget for en ny og friere verdensorden. Ifølge Nassim Taleb, som er kjent for sine bøker om sorte svaner, er de fleste vitenskapelige oppdagelser, historiske hendelser og kunstneriske gjennombrudd resultat av sorte svaner – ikke av planer eller prognoser. Det stemmer godt med Acems vekt på det spontane.

Da den 20 år gamle Blindern-studenten Are Holen stiftet Acem i 1966, var det ingen selvfølge at dette skulle bli en internasjonal bevegelse med en ny og original psykologisk forståelse av meditasjon, som den dag i dag er uten sidestykke. De færreste forbandt meditasjon med Norge, men nå deltar folk fra Taiwan i øst og Amerika i vest, og fra nesten hele Europa, på Acems internasjonale retretter. Sammenlignet med jernteppets fall er effekten på samfunnsplan begrenset, men for den enkelte kan Acem være en game-changer.

Et godt samfunn gjenkjenner en sort svane når det ser en. Men det tar ofte tid å forstå hva man ser, som da Russland tok Krim i 2014 som en opptakt til full invasjon av Ukraina i 2022.

En godartet sort svane trenger også å bli sett – og gitt gode vekstbetingelser. I tillegg til stifterens usedvanlige kvaliteter har Acem opplagt nytt godt av omgivelser der en stabil økonomi og en åpen samfunnskontrakt har gitt hundrevis av frivillige anledning til å bidra med sin tid og kompetanse til å bygge organisasjonen.

Hvor lenge vil det vare? Som tidsskriftet Dyade påpekte i fjor, har betingelsene for frivillig innsats blitt trangere de siste tiårene. Og som nylig fremhevet i Acem Forum skaper vår tids kulturkriger et stadig vanskeligere klima for åpen refleksjon. Siste års renteøkning og inflasjon minner oss om at økonomiens stabilitet ikke kan tas for gitt. Ser vi større på det, kan vi bekymre oss både for krig i Europa og fremmarsj for anti-demokratiske krefter globalt.

Likevel er det grunn til å tro at Acem-prosjektet vil vare ved. Interessen for meditasjon i vår del av verden har aldri vært større. Behovet for livsmening og dypere refleksjon forsvinner ikke så lenge det er mennesker på jord. Acem har utviklet en stødig plattform for sin eksistens og tåler at det går opp og ned i perioder. Det viktige er at organisasjonen skal kunne være der for dem som har fått vekket sin interesse for de prosesser Acem-meditasjon setter i gang, som en svane svømmende gjennom sivet.

 

Acem Norges ledelse

 

Eva Skaar          Halvor Eifring      Petter Halvorsen

Ok