Finn langmeditasjoner nær deg

Acem tilbyr muligheten til avansert introspeksjon og meditativ fordypelse i hverdagen uten at du må isolere deg fra resten av samfunnet. Her finner du neste langmeditasjon nær deg. 

Lange meditasjoner er en sentral del av Acems unike innfallsvinkel til meditasjon og defineres som en meditasjon som varer mer enn en time, og som alltid bør etterfølges av veiledning. 

I det etterfølgende gis en oppsummerende oversikt over langmeditasjonsaktivitetene i de ulike sentrene i Norge. Det er også langmeditasjon på nett én gang pr måned, som er åpen for alle.

Oslo - se tilbudet her

- 2 ganger i semesteret kan du komme innom Sporveisgata 37 på lørdag formiddag kl 9:30, meditere 90 min. Enkelt opplegg, ingen servering. En liten prat med sidemann etter meditasjonen og så veiledning for de som ønsker det. Arrangementet tar med andre ord lite av dagen.

-  1 gang i måneden kan du langmeditere på kveldstid fra kl. 18. Her brukes meditasjonsrommet litt annerledes enn før med en tydelig meditasjons-sone og en sosial sone. Stolene plasseres annerledes, flere ståbord med stearinlys osv. Det settes også frem bord med te og frukt.

- Noen langmeditasjoner har innlegg før veiledning. På andre langmeditasjoner legger vi mer vekt på dialogform, slik at den som har innlegg er i dialog med deltakere.

I begge tilfeller: litt prat med sidemann etter meditasjon. Så 10 min pause. Deretter innlegg eller dialog og veiledning til slutt for de som ønsker det.

- I tillegg har vi Fritime én gang i mnd i Sporveisgata 37. Det er én times meditasjon.

 

Trondheim - se tilbudet her

- Vi har langmeditasjon ca. 1 gang i måneden, vanligvis på søndag kveld i Acem-huset i Brodtkorbs vei 2.

- Vi starter med meditasjon i 1 ½ time. Deretter tar vi en liten pause, ofte med te og ferskt bakverk. Pausen gir rom for uformell prat. Så samles vi til gruppeveiledning, hvor vi kan dele i flere grupper hvis det er behov. Deltagerne har gjerne en del på hjertet og får snakket om ulike temaer.  Arrangementene gjør det også mulig for nye og mer erfarne mediterende til å møte hverandre.

- Enkelte ganger holder ansvarlig kurslærer et kort innlegg, men erfaring har vist at arrangementet i så fall blir litt i lengste laget. 

 

Bergen - se tilbudet her (inkludert Stavanger)

- Vi arrangerer 3-4 langmeditasjoner pr semester i Marken 17.

- Vi starter med å meditere i 60 minutter. Deretter tar vi en uformell prat om meditasjon. Vi drøfter alt fra tekniske aspekter ved å meditere, til hvordan meditasjon påvirker våre liv i hverdagen.

- Fellesmeditasjon er en fin anledning til å treffe andre som mediterer og få litt ekstra motivasjon i hverdagen.

 

Tromsø - se tilbudet her

- I Tromsø er det fem langmeditasjoner i høstsemesteret og seks i vårsemester.

- Som regel arrangeres disse i Acem Tromsøs lokaler i Myrengveien 57.

- Arrangementene starter med at vi mediterer 1 ½ time. Etter dette er det enkel servering og litt småprat, før det åpnes for å si litt kort om hvordan det var å meditere denne gangen og eventuelt gå inn i veiledning.

- Ut fra det som kommer opp her, avsluttes det ofte med et kort innlegg om meditasjonsutførelse.

- Ett av arrangementene hvert semester er lagt opp som meditativ lørdag med tre timers meditasjon. Her er det satt av lengre tid til veiledning og det serveres varm lunsj.

 

Kristiansand - se tilbudet her

- I Kristiansand har vi 10 langmeditasjoner i året i Acem sitt lokale i Markensgate 37.

- Programmet er 1 ½ time meditasjon, etterfulgt av te og kjeks og samtale om meditasjonen.

- Langmeditasjonene er første tirsdag i måneden.

- Vi gir alle som står på vår e-postliste en påmindelse til arrangementet noen dager i forveien.

 

Stavanger - se tilbudet her (inkludert Bergen)

- I Stavanger har vi langmeditasjon annenhver mandag.

- Annenhver gang henholdsvis 1 time og 1,5 time i vårt lokale i Stavanger i Henrik Steffensgate 21.

- Etter velkomsthilsen minner vi kort om hva en langmeditasjon innebærer, før alle finner seg til rette og vi mediterer sammen. 

- Etterpå inviteres til veiledning.

- Fra tid til annen serverer vi te og fortsetter med litt prat om løst og fast etterpå, men noen ganger passer det bedre å runde av etter veiledning.  Det virker som at det er meditasjon med veiledning som er det viktigste for folk.

  • Geir Warnes

    Kurslærer i Acem. Sivilingeniør og siviløkonom.

Ok