Hvordan kan du takle stress?

Fem enkle meditative rutiner

Små rutiner i hverdagen kan være til god hjelp i å møte utfordringer og vanskeligheter. Du kan i større grad lære å bruke stress til din fordel, vokse på det, ikke bli et offer for det. Meditasjon i hverdagen og på retretter er en potent rutine i denne sammenheng.

Enkle vaner i hverdagen - hjelper

Admiral William H. McRaven, nå pensjonert fra den amerikanske marine, har kanskje ikke så mye med meditasjon å gjøre.  Han har ledet de amerikanske styrkenes spesialoperasjoner i utlandet (SOCOM), men han har også vært i offentlig strid med Donald Trump og kritisert ham for å være en fare for demokratiet. Han fikk sin militære grunntrening som ung mann i Navy SEAL, det vil si i en enhet med spesialsoldater som sendes på de aller mest krevende militæroppdrag til sjøs, i urbane strøk, i arktiske områder, i jungel eller ørken. Under et fallskjermhopp ble han en gang varig skadet etter nesten å ha fått sine ben revet av kroppen. Han vet derfor litt om stress. Men han har også skrevet en søt liten bok kalt «Make your bed». Skal du takle stress i livet ditt, og kanskje bidra til å skape en bedre verden, trenger du noen enkle vaner i hverdagen, sier han, som blant annet å re opp sengen din om morgenen. Gjør du dette, har du i hvert fall gjort én god ting den dagen, før du går ut i verden. I boken går han gjennom ti små prinsipper som vil styrke deg i din streving gjennom hverdagen. Han lærte selv disse ti reglene som ung Navy SEAL kadett. En annen av disse reglene er at det er vanskelig å gjøre viktige ting alene, du trenger noen å gjøre dem sammen med, «you can’t go it alone». Og, sier han, du vil alltid møte urettferdighet, men skal du komme deg videre kan du ikke legge for stor vekt på det. Og du vil også innimellom gjøre feil og mislykkes – lær av dette fremfor å gi opp. 

 

Å praktisere Acem-meditasjon er noe helt annet enn å takle stress som Navy SEAL. Men det er et underliggende slektskap i den forstand at både Acem-meditasjon og McRavens metode legger vekt på enkle ting hver enkelt kan gjøre for å komme seg styrket gjennom stress i hverdagen. Vi kan alle arbeide for et bedre samfunn med mindre urettferdighet og belastning, men stress vil vi møte uansett. 

Utfordringer

Ungdom og unge voksne er i en utfordrende fase av livet. Mange har for ikke lenge siden flyttet hjemmefra for første gang. De skal ta små og store avgjørelser på egen hånd. De må sørge for egen økonomi, renhold, mat, ofte på et nytt sted uten familie eller de vanlige vennene. Samtidig skal de legge grunnlaget for et langt voksenliv med utdanning, karriere, sosial omgangskrets, egen familie, osv. De har liten erfaring med disse tingene fra før av, samtidig som de selv og folk rundt dem tenker at nå er de helt voksne og kan ordne opp på egen hånd. Dette spriket skaper stress.

 

Stress er en underlig ting. Vi vil helst unngå det, men vi er likevel veldig fasinert og opptatt av det. Romaner og filmer handler alltid om stress. Historiefaget er langt på vei et fag om stress. Stress-reaksjonen hjelper oss ikke bare til å overleve i farlige situasjoner, men også til å skape gode ting i livet. Utdannelse, jobb og familie – skal du lykkes innen disse områdene trenger du å kunne bruke stress til din fordel, ikke bli et offer for det. 

Hvordan håndtere stressede situasjoner? 

Psykologer har forsket på hva som skal til for at unge voksne og studenter kommer seg styrket gjennom stressende situasjoner eller faser hverdagen. De har satt opp en liste med «Ways of coping», eller stressmestrings-strategier. En av de viktigste kaller de problem-fokusert mestringsstrategi, det vil si å lage en handlingsplan og følge den. En annen positiv strategi for å takle stress er vekststrategien, altså å satse på å forandre seg selv eller vokse som menneske på en god måte, i møte med stress. Disse strategiene og forskningen rundt dem viser at problemet med stress ikke bare dreier seg om den ytre, stressende faktoren, på forskningsspråket kalt stressoren, men også om hvordan stressoren oppfattes psykologisk, av den som møter stressoren. Det finnes altså ulike måter å møte eller takle stress på, psykologisk sett. 

 

Det er i denne sammenheng at McRavens små leveregler for hverdagen kommer inn. Vi kan imidlertid prøve å sette opp fem enkle meditative rutiner som unge voksne kan benytte seg av i hverdagen for å ikke bare komme seg gjennom stress, men også vokse på det.

Fem enkle rutiner:

1.  Mediter hver morgen før du går hjemmefra. Meditasjon er vist å dempe stress, men gir også trening i å utføre og gjennomføre dine aktiviteter på en rolig måte selv om du innimellom møter vanskelige følelser i spontanaktiviteten.

2. Mediter innimellom sammen med andre. Det kan være sammen med en partner, en venn, eller andre du kjenner som mediterer. Gjerne på fellesmeditasjon eller langmeditasjon hvis noe slikt holdes i nærområdet ditt. Det gir som oftest en god meditasjonserfaring og inspirasjon til å fortsette på egen hånd i det daglige.

3. Drøftet din meditasjon med en kvalifisert veileder fra tid til annen. Det kan være individuell veiledning etter avtale, eller i forbindelse med M1, langmeditasjon, eller tilsvarende. Dette gir nyttige innblikk i hvordan du selv mediterer og hvordan du bedre kan tilpasse din metodelydgjentagelse for å få økt avspenning og utbytte av meditasjonen.

4. Dra på meditasjonsretrett minst en gang i året. Kanskje rekker du bare en miniretrett eller helgeretrett, eller kanskje får du til en ukesretrett eller mer. Uansett vil et sånt dypdykk i ditt eget sinn under lange meditasjoner gi en kontakt innover som varer ved og som på sikt gjør det lettere for deg å møte stress med mer ro.

5. Få til små perioder med refleksjon i hverdagen din. Det kan være med utgangspunkt i noe du leser i Acem-magasinet eller Dyade, eller kanskje med eksistensielt preget skjønnlitteratur. Εller kanskje i forbindelse med gåturer ute, i en park, i marka, eller på fjellet. Gåturer i naturen gir sinnet ro og tid til selvrefleksjon. 

 

Lykke til! 

 

Hvis du vil lese mer om dette, kan du finne to artikler i Dyade:

Dyade nr 1/2023: Stress og meditasjon blant ungdom og studenter

Dyade nr 4/2017: Stress, hjerne og mental helse hos ungdom

Eller lese McRavens bok: Make your bed – Little things that can change your life… and maybe the world. Grand Central Publishing 2017

 

Svend Davanger

Ok