Kommunikasjonskurs: Se deg selv gjennom andre

Hør hva Ellen og Magnus tok med seg fra Acems kommunikasjonskurs.

Acems kommunikasjonskurs er en unik mulighet til å lære noe ingen andre lærer deg på samme måte.

Kurset passer både for nybegynnere og personer med tidligere erfaring fra Acems kommunikasjonskurs.

Forstå hva som ligger bak kommunikasjonen din

I dette kurset tilbringer du mye av tiden i grupper på seks til ni personer, med en helt åpen agenda, i samarbeid med erfarne gruppeledere, i stedet for å lytte til foredrag og forelesninger.

Samspillet mellom deltakerne setter i gang gruppeprosesser som gjenskaper ubevisste mønstre i hvordan vi ser og håndterer hverandre.

Dette baner vei for ny innsikt i hvordan vi drives av følelser vi ikke engang visste at vi hadde.

Prosessen tar sikte på å forstå mer av hva som ligger bak den mellommenneskelige kommunikasjonen. 

Les mer om Acems kommunikasjonskurs

- Det har blitt synlig for meg hvilken rolle jeg tar i en gruppe

Ellen Andersen, enhetsleder i Oslo kommune

- Jeg har blitt mye bedre kjent med meg selv. Det har blitt synlig for meg hvilken rolle jeg tar i en gruppe, hvor jeg pleier å ta mye ansvar.

Det har vært en utmerket anledning til å utforske hvordan jeg forholder meg til andre, en problemstilling som ofte forsvinner i hverdagens kjas og mas. I mitt yrkesliv er det grunnleggende å forholde seg til andre mennesker, og kommunikasjonskurset har hjulpet meg med å bli mer sensitiv og åpen.

På grunn av kursets format dukker det opp situasjoner som ligner mye på hverdagen, for eksempel hvordan reagerer gruppen når et gruppemedlem blir stresset og frustrert?

- Kurset bringer deg langt på bare ni dager

Magnus Botnedal, MBA-student

- Kurset har gitt meg mulighet til å dykke dypere inn i personlige temaer, og jeg har oppdaget hvordan problemstillinger fra barndommen og selvbildet mitt påvirker både hvordan jeg oppfører meg og hvordan jeg tenker.

Å snakke om personlige problemer i trygge omgivelser, samtidig som andre blir sett og akseptert, har vært en styrkende opplevelse.

Tilbakemeldingene fra gruppen har synliggjort noen hull i hvordan jeg oppfatter meg selv kontra hvordan andre oppfatter meg, og jeg har hatt glede av samspillet med gruppen også utenfor kommunikasjonsgruppene. Jeg tror dette kurset bringer deg veldig langt på bare ni dager.

Her kan du melde deg på Acems kommunikasjonskurs