Hvordan uttales Acem?

De fleste vet ikke hvordan Acem uttales. Finn ut her.

De som kjenner organisasjonen, vet at uttalen er akem. De som ikke kjenner den, tenker gjerne at c foran e uttales s og uttaler navnet deretter. Hvor mange Blindern-studenter kjenner organisasjonen i dag? På slutten av en undervisningstime om meditasjonens kulturhistorie spurte foreleseren studentene hva de mente var uttalen av Acem. Noen av studentene var utlendinger, men mange var norske. De brukte et program der både lærerens spørsmål og studentenes svar kommer frem på en slide som vises på en skjerm. Resultatet ser du under.

Selv om lyd er viktig i Acems pedagogikk, viser det seg altså at et flertall ikke vet hvordan navnet skal uttales. Det kan være en trøst at det forslaget som fikk flest stemmer (og derfor er blitt størst i sliden), er det riktige: akem. En av fordelene med å skrive Acem med c er for øvrig at navnet kommer først i de fleste alfabetiske oversikter!