Storstilt aksjon i august: - Gjør en innsats for Acem

Møt Acem på en annen måte. - Både hyggelig og nyttig. 

Acem har de siste årene skapt interesse for meditasjon hovedsakelig via internett i tillegg til «word of mouth» Denne høsten går Acem tilbake til røttene og deler ut aviser, henger opp plakater og står på stands.

I spissen for aksjonen står Vidar Otnes, kurslærer i Acem og prosjektleder for feltutbygging i Nordsjøen for AkerBP.

- Ett av flere mål med aksjonen er å skape interesse for begynnerkurs i Acem-meditasjon. Dessuten vil vi lage en sosial aksjon som mediterende kan delta i – det er både nyttig og hyggelig, forteller Vidar.

- Vi skal dele ut 60.000 gratis aviser. På 70- og 80-tallet var opplaget høyere, men tidene har forandret seg. Vi tror allikevel at denne metoden ikke har gått ut på dato. I tillegg skal vi henge opp plakater rundt omkring i Oslo og andre byer. Og vi skal arrangere stands, blant annet med TV-skjerm som viser info om meditasjon.

Selve avisen vil ikke primært inneholde ren reklame for meditasjon, men drøfte ulike metoder for å skape en bedre hverdag. Yoga og meditasjon er en viktig del av landskapet, men det er også stillhet og natur, trening og kosthold og en rekke andre aktiviteter. Garantert CO2-frie. Det vil være alt fra artikler om nyere hjerneforskning til skjønnlitterære utforskninger av kreativitet og irritabilitet. Avisen er på 4 sider i tabloid-format. Den skal legges i postkasser i villa- og rekkehusstrøk og deles ut på stands ved viktige knutepunkter i byen.

Aksjonen går over to uker. Den starter 25. august og går fram til 11. september. Etter endt økt kan de som vil, samles til en matbit eller annet sosialt.

- Vi møtes på kveldstid på ukedager og på formiddagen i helger. Hver økt varer ca. tre timer, og vi håper at mange av de som er med, kan delta på 3-4 økter, avhengig av hva man får til selvfølgelig. Alle bidrag monner.

- Hvis noen vil være med og dele ut kursaviser, kan man kontakte meg på telefon 9020 7178. Alle er velkomne, sier Vidar.