Kontakt oss

Redaksjon og kontaktinformasjon

Acemmagasinet 4 2021.  Årgang 48

Redaktør av dette nummeret: Geir Wærnes

Redaksjon: Christopher Grøndal  Jonas Hansen Meyer  Mattias Solli  Geir Wærnes

Korrektur: Marte Otnes

Adresse: Postboks 2559, Solli, 0202 Oslo

Telefon: 23 11 87 00

Hjemmeside: acem.no

Mail: acem@acem.no

Utkommer: Nettversjonen kommer ut fem ganger og papirversjonen to ganger i året