Fra Acems ledelse: Møte med det uforutsigbare

Hvordan kan du bruke Acems prosesser til hjelp for å forholde deg til det som ikke lar seg kontrollere?

Noen ganger er overraskelser negative. Pandemien var en slik. Vi hadde lest om risikoen, men knapt festet oss ved det vi leste, før vi begynte å høre nyheter fra Kina, som stadig rykket nærmere: Italia, Danmark, Sverige og til slutt også Norge.

Heldigvis er andre overraskelser av det positive slag. Med omikron fryktet de fleste av oss det verste, så smittsom som den var, men så skjedde det motsatte, at pandemien nærmest ble avblåst, og tiltak etter tiltak forsvant, selv om smittetallene gikk opp, fordi den viste seg å være mindre farlig.

I skrivende øyeblikk er det andre overraskelser som preger nyhetsbildet og vår hverdag. Mange hadde ikke trodd at Putin faktisk ville invadere Ukraina, men det gjorde han. Enden på det hele kjenner ingen.

Tilbake til det positive: For Acems del var det en gledelig overraskelse at mange av retrettene sommeren 2020 og 2021 var godt besøkt, tross pandemiens mange begrensninger. Og selv om kollektivtrafikken, breddeidretten, restaurantene og muséene klager over at det tar lang tid å få besøkstallene tilbake der de var, har ikke det samme vært tilfelle med grunnkurs i Acem-meditasjon. Det er som om man her har sluppet løs et oppsamlet behov.

En av de tingene Acem-meditasjon hjelper oss med, er nettopp å forholde oss til det uforutsigbare. Det er ikke lett, enten man mediterer eller ei. Men den kontakten innover som meditasjon stimulerer, gjør at man i større grad kan tåle omskiftelighet. Man kan få positive overraskelser uten å bli blind for at ting kan forverre seg, og man kan få negative overraskelser uten å miste motet, fordi man er mer stabil på bunnen.

God meditasjon!

Halvor Eifring, Petter Halvorsen og Eva Skaar

Acem Norges ledelse