Fra Acem eiendomsforvalter: - Oppvaskmaskin virker ikke?

Er det da bare å tilkalle servicemann som skal ha kr 1700 for fremmøte? Eller er det noe du kan finne ut av selv?

Ikke så sjelden får jeg henvendelser fra venner om at oppvaskmaskinen viser en feilkode som heter «pumping» eller tilsvarende. Maskinen starter ikke og du hører kun en svak summende lyd fra vannpumpen. Det eneste maskinen vil gjøre er å pumpe ut vannet. 

Hva gjør man?

Det som i praksis skjer er at det er en lekkasje et eller annet sted i maskinen og vann renner ut i dekselet i bunnen. I dette dekselet er det en liten forsenkning for oppsamling av lekkasjevann hvor det også er en liten isoporflottør som flyter opp når forsenkningen fylles opp med vann. En bryter utløser da avløpspumpen og det kommer en feilmelding i displayet. Ingen andre funksjoner enn utpumping virker. Dette er det jo en logikk i for å unngå vannskader.

Det gjelder da å finne årsak til lekkasjen. Noen ganger kan dette være svært enkelt.

Det kan rett og slett være at filteret i bunnen av maskinen, det som sitter under vannspylingsarmene midt av maskinen, har begynt å gå tett pga mangelfull rensing. Maskinen fylles opp med litt formye vann og noe renner ut ved døra og ned i bunndekselet. Da er det rett og slett å rense filetert som gjelder. Ta det ut og vask skikkelig til all gørra er borte. Titt også ned i brønnen under filteret for å se om det sitter noe i avløpet.

Når dette er gjort og du forsøker å starte maskinen igjen kommer det selvfølgelig samme feilmelding. Du må få vannet i bunndekselet vekk slik at flottøren ikke lenger utløser feilmeldingen.

Dette kan gjøres på to måter. Det enkleste er kanskje å trekke maskinen litt frem på gulvet og vippe den ca 45 grader på siden. Da renner litt vann ut på gulvet, ca 2 desiliter, så ha noe å tørke opp med klart.

Den andre måten kan være å skru av dekselet under døren og prøve å komme til med en klut nede i den lille forsenkningen under flottøren. Her må du inn med hånden og da er det svært viktig at du trekker ut kontakten til maskinen så du ikke kommer borti uisolerte ledninger.

Når flottøren ikke lenger flyter i vann, starter maskinen igjen. Bunnfilteret bør i prinsippet rengjøres en gang i måneden om du bruker maskinen daglig.

Årsaken til lekkasjen kan også være noe annet. F.eks. en liten utett gummipakning eller en ikke helt tilskrudd slangeklemme. Enkle saker å fikse for en som vet hva man skal se etter og da er det kanskje greit med en fagmann selv om dette koster litt. Det er også bra for miljøet. Husk at Norge er på verdenstoppen med hensyn til å kaste hvitevarer og elektronikk! Det er det ok å gjøre noe med.