World Retreat utsatt

Acemmagasinet

Den tredje Acem World Retreat var planlagt å finne sted sommeren 2021 i Bulgaria.

Med all den usikkerhet som nå rår, har Acems ledelse funnet det best å utsette arrangementet. Også Acems Travels tur til India i høst er utsatt. 

Vi kommer tilbake så snart verden står på tryggere grunn.