Innhold

Leder: Vesten vs. Resten - fra overlegenhet mot likeverd 

- Kanarifuglen som livnet til igjen
  Om Clint Eastwoods film Gran Torino 

VERDEN I RASK FORANDRING 
- De lange linjene i forholdet mellom Vesten og Resten 
- USA vil forsette å beskytte Europa og Norge - inntil videre...
  Samtale med Geir Lundestad

-Norges epoke som humanitær stormakt 
 Samtale med Terje Tvedt

Vestens tilbakegang og nye utfordringer 
  Et blikk fra Kishore Mahbubani, Singapore

KONSEKVENSER FOR DEN ENKELTE
- Hva har vi mistet i norsk kulturtradisjon?
  Samtale med Kaj Skagen 

- Offer eller ansvarlig?
  Hva treffer Jordan B. Peterson i samtiden?

- Mysteriet, fortellingene og virkeligheten
  Refleksjoner om Yuval Noah Hararis siste bok

- Fra oppmerksomt nærvær til meditativ prosess
  Ledighetsmeditasjon tar et steg videre

- Vidsynt, robust, sindig og sensitiv
  Nyttig møte med en uviss framtid 

Produkter

Dyade 2019/1 Vesten vs. Resten - fra overlegenhet mot likeverd

 

Relaterte artikler