Med åpent blikk

Av Hedevig Anker

Jeg har gjort yoga og fotografert i tomme hus parallelt i snart 20 år, og det har med hverandre å gjøre. Det har med kroppen å gjøre, og med hvordan kroppen ser og deltar i verden. Jeg har aldri vært opptatt av å gjengi hvordan verden ser ut, men ønsker å komme innenfor det synlige der minner, forestillinger – og stillhet finner sted. Det er som i øvelsen atha, denne innadvendte, ufokuserte måten å registrere rommet man er i. Å ta inn dets dimensjoner, lys og temperatur og la kroppen møte rommet uten ord og tanker.

Jeg har ofte vanskelighet med å gjøre yoga hjemme fordi det tar tid å la kroppen huske bevegelsesmønstrene som den gjør i yogatimene. Jeg har ikke alltid denne tålmodigheten på egen hånd og ender med å gjøre gymnastikk. Men når jeg gir kroppen tid er det merkelig å oppleve at bevegelsene gjør seg selv. Bevegelsene er en innarbeidet kunnskap et annet sted enn der tanken og hukommelsen virker.

Fotografi et er et visuelt anliggende. Man ser motivet, velger med blikket og leser bildet med tankens refleksjon. Når jeg vil bakenfor det ytre observerte, må jeg forsøke å komme forbi det sette, til det som kroppen selv ser ut fra sine forutsetninger. Motivet er som i yogaens balanseøvelser der man må være åpen tilstede med sin fulle oppmerksomhet på punktet på gulvet foran en, for ikke å miste fotfestet.

Ofte når man kommer til et hus eller inn i et rom, ser man først hva som er der av møbler og ting, og hva slags funksjon det har. Man vil også merke at det finnes noe annet der, en stemning som ikke er synlig, men som kan være påtrengende likevel. Det kan være gjestfritt, åpent og lett, eller avvisende og vekke et mørkt ubehag i en uten at man helt kan si hva det kommer av. Det er alt i rommet man ikke kan se. Det er kroppen som møter rommet, ofte er det dette jeg forsøker å ta bilde av.

Det kan synes som en umulig oppgave men jeg forsøker likevel, langsomt og forsiktig
ved å være til stede i det åpne blikket som ser uten å fokusere.

Produkter

Dyade 2018/3 Yoga - for stillhetens skyld

 

Relaterte artikler

Ok