Stillhetens bevegelser

Vi er mennesker av kjøtt og blod, og våre liv er spunnet inn i tiden. Yoga og meditasjon gir svar til noen av sinnets lengsler mot stillhet og tidløshet, men slipper aldri helt taket i kroppens, sansenes og hverdagens mylder av krav og behov. Kroppslige og mentale teknikker kan hjelpe oss å leve nær spenningsfeltet mellom det stille og det støyende.

I yoga ligger utgangspunktet i kroppen. Meditasjon dreier seg om
bevisstheten, men kroppen spiller også her en vesentlig rolle.

I dette Dyade gir tre forskere den første større gjennomgang av hva moderne
vitenskap vet om yogaens effekter på kropp og sinn.

To yogalærere ser på pusten som personlighetens fingeravtrykk og
muskelstrekk som en vei mot indre varhet.

En kulturforsker drøfter hvorfor kroppen har større plass i østlig meditativ
tradisjon enn vestlig, og hvorfor det moderne meditasjonslandskapet er
nesten fullstendig dominert av østlige teknikker. Og hva skiller meditasjon fra
suggesjon og hypnose?

En psykolog og en nevroforsker spør hvordan meditasjon øker fleksibiliteten
i vår kanskje viktigste kroppsdel, hjernen. Svaret bringer oss inn i
forskningsfronten omkring nevroplastisitet.

En meditasjonslærer drøfter hva det gamle indiske skrift Yoga Sutra kan ha
ment med at yoga og meditasjon er å bringe sinnets aktivitet til stillhet.
Skal man stoppe tankene aktivt?

God lesning!

Halvor Eifring

Produkter

Dyade 2011/03: Stillhetens bevegelser

 

Relaterte artikler

Ok