Dyade 2001/01: Fortiden i nåtiden

For noen år tilbake ble det gjort en undersøkelse i USA om barndoms-erindringer. En gruppe menneskers indre bilder av egen barndom ble sammenlignet med beskrivelser de selv hadde gitt som barn og unge. Konklusjonen var til dels store avvik mellom hva forsøksobjektene husket og hva de selv hadde sagt for mange år siden. Det kan sikkert diskuteres hvilken beskrivelse som er mest riktig. Uansett er det god grunn til å anta at vi, uten at det er noen bevisst fordreining, både legger til og trekker fra en god del når vi skal beskrive vår egen livshistorie.

Produkttype
Reise
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Det samme gjelder vår felles historie. Vi kunne la en tilhenger og en motstander av EU forsøke å gi en mest mulig objektiv beskrivelse av folkeavstemningen i 1994. Resultatet er ikke vanskelig å gjette seg til.
 Vi vet at betydelig deler av det menneskelige livsfelt fordreies av vår bevissthet. Vi tolker fenomener vi stilles overfor. Vi forsøker å finne mening. I den prosessen legger vi inn mye av oss selv. Diktning i denne mer utvidede betydning er ikke forbeholdt skjønnlitterære forfattere.
 Dette Dyade handler om et område som ligger særlig åpent for subjektiv tokning, nemlig menneskehetens forhistorie. Dag Jenssen viser med utgangspunkt i sin doktoravhandling hvordan en av våre aller mest innflytelsesrike historikere, Ernst Sars, i sin beskrivelse av Norges utvikling som nasjon oppviser interessante paralleller til sin egen livshistorie. Samtidig er hans historieoppfatning sterkt preget av de utfordringer Norge sto overfor på 1800-tallet i sin kamp for selvstendighet og frigjøring.
 En annen artikkel viser at en av våre store historiske romanforfattere, Johan Falkberget, legger mye av eget politisk syn inn i skildringen av menneskets kår i tidligere tider.
 Viktor Roddvik tar for seg en norsk forfatter, Aasmund Brynildsen, som har hentet inspirasjon til religiøs forståelse fra den mystiske tradisjon i Østkirken, en tradisjon som har røtter langt bakover til oldtiden. I norsk sammenheng er det et sjeldent forfatterskap vi her presenteres for, og artikkelen vil være av stor interesse for den som er interessert i meditative tradisjoner av en annen art enn den religiøst nøytrale vi finner for eksempel i Acem.
 Til slutt i bladet finner du kortere artikler om aktuelle bøker og filmer. Det er noe vi satser på å ha i hvert nummer fremover som et utvidet mulighet til å kommentere interessante fenomener.
 Innhold:
  
 Ole Nygaard
 Historien som ideologi
  Johan Falkbergets Nattens brød
 Viktor Roddvik
 Aasmund Brynildsen og mystikken i Østkirken
 Dag Jenssen
 Når livshistorie preger synet på historien
 Eirik Jensen
 En dans i mørket: Ekteparet går på kino
 Christopher Grøndahl
 Rabiat og grenseoverskridende roman