Dyade 1997/03: Bortenfor Sofies verden – om selvforståelse

Søren Kierkegaard sier at «man tror i alminnelighet at det å være subjektiv er ingen kunst». Og han fortsetter: «Men nå å bli det man slik uten videre er, ( ... ) er den vanskeligste av alle oppgaver». I dette Dyade forsøker vi å se litt på dette vanskeligste. Det kan virke dristig. Vi går ikke i trygge fotspor tråkket opp av en lang filosofisk tradisjon. Bladet er kalt «Bortenfor Sofies verden» for å antyde at her famler vi oss frem i et landskap utenfor den etablerte filosofis domene, som Jostein Gaarder så levende beskriver i sin verdensberømte bok.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Vi utforsker betingelsene for å kjenne seg selv, slik Sokrates hadde som prosjekt for snart 2500 år siden. Og akkurat på dette felt må hver av oss gjøre jobben om igjen. Vi kan ikke lære selvforståelse av andre. Det er ikke kunnskap som kan akkumuleres og overføres fra generasjon til generasjon, slik det er med objektive forskningsresultater. Nei, hver av oss rna ga veien på ny. Det finnes ingen enkel oppskrift på hvordan vi skal leve. Den enkelte må tenke, føle, lete – søke sin egen erkjennelse av hva som er viktig.

Men det betyr ikke at subjektiv innsikt ikke kan ha stor grad av almen gyldighet. Mange av menneskehetens viktigste innsikter kan i prinsippet bare være subjektive – båret av individer. Fysikkens lover kan vi tenke oss helt uavhengig av om det eksisterer mennesker. De kan lagres i datamaskiner og roboter. Slik er det ikke med moral, omtanke for andre, innlevelse, følsomhet, kunstneriske uttrykk, mening med livet – for 'a nevne noe. Alt dette siste er knyttet til tenkende og følende subjekter og kan neppe formuleres som almene lover. På mange måter eksisterer de innenfor en kamparena der ulike holdninger konkurrerer.

Stein Mehren skriver i dette Dyade om kunstens gehalt av subjektiv erkjennelse med objektiv gyldighet. Mange filosofer vil nok protestere på det. Vi stiller likevel spørsmålet: Er det den kultiverte, bearbeidede subjektivitet som inneholder de mest almene sannheter om mennesket? Er det her visdom finnes?

God lesning!

Innhold:

Ole Nygaard:
 Når intellektet kommer til kort

Intervju med Martha C. Nussbaum:
 Følelsene tilbake i filosofien

Eva Skaar:
 Med tillit til det vi ikke vet hva er

Ole Nygaard:
 Meditasjon og selvforståelse

Stein Mehren:
 Detroniseringen av den erkjennende fantasi

Intervju med Robert Nozick:
 Filosofiske meditasjoner

Søkeord: filosofi
Ok