Retretter i Acem-meditasjon

Acem arrangerer jevnlig retretter. Få god avspenning, klarhet og overskudd

På en retrett i Acem-meditasjon får du dette:

  • Lengre meditasjoner, fra tre timer og oppover. Det kan høres mye ut, men det går veldig greit for de aller fleste
  • Daglig veiledning i grupper. Her kan du oppklare ting du møter i meditasjonen
  • Yoga. Yogaen virker avspennende på kroppen, og legger forholdene til rette for meditasjonen
  • Enerom. Meditasjonen foregår alltid på enerom, og du har et sted å trekke deg tilbake
  • Sosialt fellesskap. Rundt måltider og i pauser er det ofte trivelig å snakke med andre på retretten

Acem har arrangert retretter i meditasjon siden 1970-årene. Målet har alltid vært å legge forholdene best mulig til rette for den enkelte deltakers meditasjon.

Retrettene finner som regel sted på Acems egne retrettsteder, på Halvorsbøle ved Jevnaker, eller på Lundsholm ved Arvika (Sverige). Her er det stille og fredelig.

Det arrangeres også retretter i nærheten av Trondheim og Bergen.

Acem er behjelpelig med å ordne transport til retrettene. Så langt det er mulig, arrangeres samkjøring.

Finn din retrett i Acem-meditasjon her:

Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 9. oktober 2020 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 9. oktober 2020 kl 18:00
Lundsholm, Värmland
Torsdag 15. oktober 2020 kl 15:00
Lundsholm, Värmland
Fredag 16. oktober 2020 kl 17:00
Lundsholm, Värmland
Fredag 16. oktober 2020 kl 17:00
Halvorsbøle, Hadeland
Tirsdag 20. oktober 2020 kl 18:00
Nettbasert
Torsdag 12. november 2020 kl 17:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 13. november 2020 kl 18:30
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 13. november 2020 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Lørdag 21. november 2020 kl 19:00
Halvorsbøle, Hadeland
Lørdag 2. januar 2021 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Lørdag 2. januar 2021 kl 18:00
Lundsholm, Värmland
Lørdag 30. januar 2021 kl 16:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. februar 2021 kl 19:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. februar 2021 kl 18:00