Fortsettelseskurs

Acem tilbyr en rekke fortsettelseskurs for deg som har lært Acem-meditasjon. Oppdag nyanser i måten du mediterer på, og få mer avspenning i hverdagen

På et fortsettelseskurs i Acem får du dette::

  • Bedre forståelse av meditasjonen.
  • Bedre forståelse av Acems meditasjonspsykologi. Poenget er ikke intellektuell forståelse, men å reflektere over egen meditasjon
  • Tydeliggjøring av sammenhengen mellom meditasjon og livet for øvrig. Ofte er det en slik sammenheng, og det kan være nyttig å forstå
  • Møte andre mediterende og utveksle erfaringer. Man kan lære mye av å høre på andre, og å drøfte selv

Acems fortsettelseskurs er utviklet siden 1970-tallet. Erfaringen er at dersom man reflekterer over egen meditasjon, får man også mer avspenning og utbytte generelt.

Erfaringen er også at det alltid er mer å hente i meditasjonen. Meditasjonsprosessen er åpen og uten fastsatte mål. Man er så å si alltid underveis.

Finn ditt fortsettelseskurs:

Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 24. april 2019 kl 17:30
Markens gate 37, Kristiansand
Lørdag 11. mai 2019 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 15. mai 2019 kl 17:30
Markens gate 37, Kristiansand
Lørdag 5. oktober 2019 kl 10:00