Om døden, og om narsissisme

Kurstype: Acem Forum

Velkommen til seminardag ved Ole Gjems-Onstad. Han kommer til Trondheim for å lede to seminarer: Et om døden og meditasjon (kl 12:00), og et om narsissisme og meditasjon (kl. 18:00).

Acem Forum

Påmelding

Dato
Onsdag 25. april 2018
Tidspunkt
kl 12:00 - kl 20:00
Sted
Velg riktig pris for deg

Finished

Seminar kl. 12:

Langmeditasjon og døden – noe felles? 

Døden er utvilsomt allmennmenneskelig; langmeditasjon berører universelle dimensjoner og trener en i å være alene uten å bli ensom. Kan den bidra til å gå over dødens terskel uten å føle seg forlatt? I langmeditasjon skal man ikke dirigere; døden opphever enhver styring. Kanskje kan man møte døden med mindre frykt hvis den oppleves mer naturlig. 

________________

Seminar kl. 18:00:

Hvorfor mediterer vi – Acems meditative og samfunnsmessige visjon

Meditasjon er et vindu til en basal, allmennmenneskelig dimensjon i bevisstheten. Å meditere utfordrer ens indre empati og selvstendighet. Ingen kan meditere for en. Der inne må man selv finne veien. Man kan ikke være opptatt av hva som til enhver tid kjennes godt, men hva som fungerer. Å meditere utfordrer ens narsissistiske strenger. Den introspektive selvrefleksjon og eksistensielle ærlighet det meditative åpner for, kan legge grunnlag for endringer langt ut over den enkeltes individuelle utbytte. Engasjementet bak en organisasjon som Acem er også å bidra til større fellesskap og en bedre verden.

Ole Gjems-Onsdag er meditasjonslærer i Acem. 

 

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursledere

Ole Gjems-Onstad

Meditasjonslærer i Acem.

Leder Acem International.

Professor i skatterett.