Ny helgeretrett: Meditasjon - relasjon

Kurstype: Helgeretrett i Acem-meditasjon

Velkommen til en helg som virkelig fornyer og inspirerer. Ro og fordypelse. Mulighet for å meditere opp til tre-fire timer på enerom. Få ut tretthet og slitenhet. Stramme muskler løsner og jagende tanker stilner. Vi belyser temaet meditasjon og relasjon, du setter ord å hva det berører.

Helgeretrett i Acem-meditasjon

Påmelding

Kurset starter
Fredag 16. november 2018, kl 16:00
Kurset slutter
Søndag 18. november 2018, kl 15:00
Sted
Kursnummer
H18503
Velg riktig pris for deg

Finished

Den lange stillheten er etterfulgt av veiledningsgrupper med erfarne ledere. Dialogen er en viktig del av Acem-meditasjon. Sette ord på, dele, lytte til andre, forstå mer.

Når vi blir spurt hva vi legger i ord som lykke og tilfredshet, svarer vi i følge undersøkelser betydningen av nære relasjoner. Våre relasjoner til andre er noe av det aller viktigste i våre liv. Alle har vi mer eller mindre tette relasjoner, og de fleste vil istemme at de alltid kan bli bedre: rikere, nærere, mer stimulerende, mindre konfliktfylte.

Hvordan kan det å lukke øynene og gi seg hen til sin indre verden, utvikle evnen til å ivareta og utvikle nære relasjoner? På denne retretten skal vi utforske vår relasjon til oss selv - i meditasjon - og hvordan det kan hjelpe oss til å forstå våre relasjoner til andre.

De ytre rammene er lagt til rette for to døgn som henter deg inn og bringer deg videre. Fra fredag ettermiddag til etter lunsj søndag.

Fredag kan du sjekke inn fra kl. 16 og meditere på rommet inntil middag som er kl. 19-20, deretter veiledning i grupper og drøftelser rundt helgens tema. Søndag er kurset slutt klokken 15.

Helgeretretter er et tilbud til deg som har lært Acem-meditasjon. Ønsker du å lære Acem-meditasjon over en helg, finner du tilbud under kategorien Grunnkurs.

Program:

Fredag:
16:00 – 18:30 Stillhet for meditasjon på rommet
18:45 – 19:45 Middag
19:45 – 20:45 Veiledning
21:00 – 21:15 Velkomstinnlegg
21:20 – 22:20 Relasjon/meditasjonsøvelser
Lørdag:
08:00 – 08:30 Frokost
08:30 – 11:30 Stillhet for meditasjon på rommet
11:45 – 12:30 Meditasjonsveiledning
12:30 – 13:00 Relasjon/meditasjonsøvelser
13.00 – 14.00 Lunsj
14:00 – 15:00 Tur
15:15 – 15:30 Innledning til øvelser
15:30 – 17:45 Relasjon/meditasjonsøvelser
18:00 – 19:00 Fellesmeditasjon
19:00 – 20:00 Middag
20:15 – 21:15 Relasjon/meditasjonsøvelser
21:15 – 22:15 Innlegg
Søndag:
08:00 – 08:30 Frokost
08:30 – 11:30 Stillhet for meditasjon på rommet
11:45 – 12:45 Veiledning
13:00 – 14:00 Lunsj
14:00 – 15:00 Seminar, oppsummering: meditasjon /relasjoner

 

Kurset arrangeres av Acem Norge

Informasjon

Påmeldingsfrist: onsdag 7. november.

Praktisk informasjon - innkvartering, adkomst/transport, betaling, kontaktinformasjon

Alternativt til å bruke bestillingsknappen ovenfor kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04021. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer, som finnes på denne siden.

Kursledere

Maria S. Gjems-Onstad

Psykolog og spesialist i intensiv psykoterapi. Meditasjonslærer i Acem.


Eirik Jensen

Advokat. Kurslærer i Acem. Redaktør i Dyade.


Bjørn Dobbertin

Kurslærer i Acem. Sivilingeniør innen data og telekommunikasjon fra NTNU. Seksjonsleder innen IT-infrastruktur i Statnett.