Meditasjon - forskning og erfaringer

Kurstype: Acem Forum

Kardiolog Erik Ekker Solberg, onkolog Vilde Drageset Haakensen og professor Svend Davanger holder foredrag om forskning på effekter av meditasjon.
Mange har en eller annen gang prøvd å meditere, men det finnes flere ulike typer meditasjon. Hvor går hovedskillene mellom ulike meditasjonsformer, og hva kan man få ut av å meditere? 

Acem Forum

Kursfakta

Pris
Dato
Tirsdag 19. september 2017
Tidspunkt
kl 17:00 - kl 18:15
Sted

Finished

Kardiolog Erik Ekker Solberg, onkolog Vilde Drageset Haakensen og professor Svend Davanger holder foredrag om forskning på effekter av meditasjon.
Mange har en eller annen gang prøvd å meditere, men det finnes flere ulike typer meditasjon. Hvor går hovedskillene mellom ulike meditasjonsformer, og hva kan man få ut av å meditere? 
Dette er noe av det du får svar på når tre leger - to klinikere og en hjerneforsker - som alle underviser i Acem-meditasjon og har praktisert metoden daglig i flere tiår, holder foredrag for medisin-, ontologi, og ernæringsstudenter.
Mye forskning er blitt gjort på meditasjon de siste tiårene; spesielt med hensyn til nevrologiske og kardiologiske faktorer. Utviklingen av fMRI har gitt oss bedre innblikk i hjerneaktiviteten under meditasjon. Et sammendrag av denne forskningsmassen vil bli lagt frem. I tillegg vil foredragsholderne, som alle har praktisert Acem-meditasjon i flere tiår, dele av sine personlige erfaringer som mediterende leger.
Vilde D Haakensen: Overlege i lungekreft og post.doc., OUS. Kurslærer i Acem. Redaktør i kulturtidsskriftet Dyade.
Erik Ekker Solberg: Kardiolog. Doktorgrad i hvordan meditasjon virker på stressmestring. Meditasjonslærer i Acem. 
Svend Davanger: Professor ved seksjon for anatomi, Institutt for basafag, UiO. Kurslærer i Acem.

 

Kurset arrangeres av Acem / Acem Ung

Informasjon

Gratis, åpent for alle

Kursledere

Erik Ekker Solberg

Lege. Doktorgrad i hvordan meditasjon virker på stressmestring. Kurslærer i Acem.


Vilde Drageset Haakensen

Kurslærer i Acem. Redaktør i Dyade. Kreftlege, forsker på kreft på Radiumhospitalet. Har meditert siden 1993 og vært kurslærer i Acem siden 1996. Gift og har to døtre.


Svend Davanger

Svend er Professor ved Seksjon for Anatomi, på Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er kurslærer i Acem.