M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset starter
Mandag 28. mars 2022
Siste kursdag
Mandag 13. juni 2022
Tidspunkt
kl 17:30 - kl 19:30

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • Acem-meditasjon i din hverdag
  • Metodelyd
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Ledig gjentagelse
  • Bedre mestring av meditasjonsprosessen

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

Kurset starter
Mandag 28. mars 2022
Siste kursdag
Mandag 13. juni 2022
Tidspunkt
kl 17:30 - kl 19:30

Ferdig

Kursdatoer er 28. mars, 20. april, 3. mai, 16. mai og 13. juni kl. 17.30 - 19.30.

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer V22106.

Vi følger de alminnelige krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter.

 

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: V22106

Kursledere

Carina Heimdal Waag

Kurslærer i Acem. Yogalærer i Norsk Yoga-skole. Senior Analytiker i CICERO Shades of Green.