M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset starter
Tirsdag 5. april 2022
Siste kursdag
Tirsdag 14. juni 2022
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 20:15

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • Acem-meditasjon i din hverdag
  • Metodelyd
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Ledig gjentagelse
  • Bedre mestring av meditasjonsprosessen

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

Kurset starter
Tirsdag 5. april 2022
Siste kursdag
Tirsdag 14. juni 2022
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 20:15

Ferdig

Kursdatoer: 5. april, 26. april, 10. mai, 31. mai og 14. juni.

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer V22105.

Vi følger de alminnelige krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter.

 

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: V22105

Kursledere

Cathrine Pedersen

Forsker ved NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.  Kurslærer i Acem.


Ivar Gjerstad

Ivar Gjerstad er utdannet økonom og jobber i Equinor.

Han er kurslærer i Acem.