Internasjonal fordypelsesretrett 5 til 12 januar 2019

Kurstype: Fordypelsesretrett i Acem-meditasjon

En fordypelsesretrett gir deg anledning til å erfare full effekt av Acem-meditasjon. Lange timer med stillhet og prosessorienterte veiledningsgrupper legger grunnen for vidtrekkende forandringer i  meditasjonsprosess og dagligliv.

Fordypelsesretrett i Acem-meditasjon

Påmelding

Kurset starter
Lørdag 5. januar 2019, kl 18:00
Kurset slutter
Lørdag 12. januar 2019, kl 14:00
Sted
Kursnummer
V19500
Velg riktig pris for deg

Finished

Fordypelsesretretten passer for Acem-mediterende som allerede har erfaring med lange meditasjoner, og som vil praktisere meditasjoner over sekstimersgrensen.

Lange meditasjoner

Fordypelsesretretten gir deg mulighet til å langmeditere minst seks timer daglig. Retretten fokuserer på hvordan du kan styrke din meditasjon. Kursprogrammet tar sikte på å stimulere dypere meditative prosesser.

Veiledningsgrupper

Den lange stillheten følges hver dag av prosessorienterte veiledningsgrupper ledet av erfarne veiledere. Hensikten er å maksimere utbytte av de lange meditasjonene.

Seminarer

Seminarene dekker ulike meditative og eksistensielle temaer, særlig spørsmål som følger av langmeditasjonene.

Walk & talk

Det er satt av rikelig tid for turer i de vakre omgivelsene. Noe av turtiden kombineres med diskusjoner med en turpartner om temaer og spørsmål fra din meditasjon.

Yoga

Daglige økter med Acem-yoga har en forfriskende effekt og gjør det lettere å gå inn i langmeditasjon.

Typisk program for en dag

0730 - 0830: Frokost, tur
0830 - 1600: Stillhet for meditasjon
1600 - 1630: Yoga
1630 - 1700: Pause
1700 - 1900: Prosessveiledning
1900 - 2000: Middag
2000 - 2130: Seminar

Hvem kan delta?

Forutsetning for på delta på fordypelsesretrett i Acem-meditasjon er at du praktiserer metoden regelmessig, har deltatt på minst 20 timer med langmeditasjoner over tretimers-grensen siste tre år (tilsvarer én ukes ordinær retrett) og er innstilt på å delta på hele retretten fra begynnelse til slutt.

Hva kan jeg lese?

Les boken God langmeditasjon, som gir råd og vink ved retretter i Acem-meditasjon. Yogaboken kan også være til god hjelp.

 

Kurset arrangeres av Acem International School of Meditation

Informasjon

Link til side for praktisk informasjon finnes på den internasjonale siden.

Dette er et internasjonalt kurs og forelesninger vil holdes på engelsk. Veiledningsgrupper vil også bruke engelsk. Så sant det passer med antall deltakere, vil det settes opp en skandinavisktalende veiledningsgruppe.

Det er egen studentpris.

Avbestillingsfrist: 29. desember.

Kursledere

Rolf Brandrud

er meditasjonslærer i Acem og redaktør av Dyade.  Av utdannelse er han lektor med fagene norsk, historie og sosiologi.


Christopher Grøndahl

Forfatter og dramatiker. Meditasjonslærer i Acem. Redaktør i Dyade.